You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for området.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket 'Høringssvar'. Du kan finde kontaktoplysningerne nedfor.

Oversigt over høringer

 • Forslag til regulativ for erhvervsaffald

  Forslag til regulativ for erhvervsaffald for Vallensbæk Kommune er i høring fra den 27. april 2017 til den 25. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. april 2017 vedtaget at sende forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald i høring. Forslaget kan læses her.

  Regulativet indeholder ændringer vedrørende indsamling af mad- og restaffald, papir- og plast, glas- og metalemballageaffald samt indsamling af batterier og farligt affald fra institutioner og kommunale virksomheder. Ordning for haveaffald og storskrald fortsætter uændret. Med ændringerne vil sortering og indsamling af affald fra institutioner og kommunale virksomheder følge affaldsordningerne for private husholdninger.

  Forslaget fremlægges i 4 ugers offentlig høring. Enhver har ret til at kommentere forslagene. Kommentarer sendes til Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Kommune, eller pr. mail til pvm@ishoj.dk og skal være kommunen i hænde senest den 26. maj 2017.

  Regulativerne træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 27.04.2017