You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for området.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket 'Høringssvar'. Du kan finde kontaktoplysningerne nedfor.

Oversigt over høringer

 • Forslag til Lokalplan nr. 91 - 1½-plans boliger i Nordmarken

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende forslag til lokalplan nr. 91 i høring fra den 30. november 2016 til den 25. januar 2017.

  Formålet med lokalplanen er at muliggøre fortætning af de stationsnære områder i overensstemmelse med Kommuneplan 2016.

  Planforslaget omfatter muligheden for etablering af udnyttelig tageetage på den enkelte grund. Endvidere skal den, i overensstemmelse med kommuneplanen, give mulighed for at etablere flere boliger i form af dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse eller klyngehuse i de stationsnære områder.

  Du kan læse hele lokalplansforslaget her.

  Der vil blive afholdt borgermøde den 19. januar 2017 kl. 17 i Campus Nord på Pilehaveskolen.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 06.02.2017