You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for området.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket 'Høringssvar'. Du kan finde kontaktoplysningerne nedfor.

Oversigt over høringer

 • Høring – Spildevandstillæg 3 til spildevandsplan 2014 for Vallensbæk Kommune - Skovmosen – udvidelse af grøft mellem Vejlegårdsvej og Bækrenden

  Forslag til tillæg 3 til spildevandsplan for Vallensbæk Kommune er i høring fra den 2. juni 2017 til den 28. juli 2017.

  Forslaget kan læses her: Forslag til spildevandstillæg 3

  Se principtegning

  Kommunalbestyrelsen har på møde den 31. maj 2017 vedtaget at sende forslag til spildevandstillæg 3 til spildevandsplan 2014 i høring.

  Udkast til Spildevandstillæg 3 til spildevandsplan 2914 for Vallensbæk Kommune omhandler et spildevandsprojekt til udvidelse af volumen i  udløbsgrøften der løber mellem Vejlegårdsvej og Bækrenden i Vallensbæk Kommune. Projektet er omfattet af Vallensbæk Kommunes Spildevandsplan 2014. Dette spildevandstillæg beskriver de matrikler, der berøres af projektet.

  Forslaget fremlægges i 8 ugers offentlig høring. Enhver har ret til at kommentere forslagene. Kommentarer sendes til Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Kommune, eller pr. mail til pvm@ishoj.dk og skal være kommunen i hænde senest den 28. juli 2017.

  Spildevandstillæget træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

   

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 01.06.2017