You are here

Byggeri

 • Amalieparken

  Fotograf: Arkiv

  Klik dig videre til information om bl.a. byggesager og regler for byggeri.

Søg byggetilladelse, få gode råd om byggeri og se takster og gebyrer for byggesagsbehandling.

I Byg og Miljø kan du ansøge om byggetilladelse og anmelde dit byggeri digitalt.

Når du skal ansøge om en byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til.

Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet.

Hvis det viser sig, at der er brug for egentlig byggesagsbehandling eller anden fagspecifik kompetence, kan vi kontaktes via kontantinformationerne længerede nede.

Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra os.

Byggeri

 • Straks-behandling af byggesager

  Straks-behandling er et tilbud til borgere og virksomheder om at få en ansøgning om byggetilladelse behandlet inden for tre arbejdsdage.

  For at en byggesag kan blive straks-behandlet, skal du indsende ansøgningen via den digitale byggeansøgningsløsning Byg og Miljø, der er tilgængelig fra kommunens hjemmeside, Borger.dk og Virk.dk.

  Det er en forudsætning, at du indsender et fuldstændigt ansøgningsmateriale og dokumentation for, at lovgivningen overholdes ved at udfylde alle tjeklister og svare på alle spørgsmål i Byg og Miljø. Fuldmagt skal vedlægges, hvis det er nødvendigt.

  Hvilke sager kan straks-behandles?

  Det er typisk sager med begrænset kompleksitet, der kommer ind under ordningen. Det kan fx være enfamiliehuse, hvor kommunen ikke skal udføre byggeteknisk sagsbehandling.

  Andre eksempler kan være visse avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger. Byggeriet skal være i én etage og under 2.000 m2.

  Et nybyggeri eller om-/tilbygninger kan også komme ind under ordningen, når der fx er tale om kontor, industri, lagerbygning, undervisningsrum, skolefritidsordning, dagcenter, butik, forsamlingslokale, kantine, restaurant, selskabslokale eller skole. Byggeriet skal være i én etage og under i alt 600 m2.

  Hvornår kan en sag ikke straks-behandles?
  Hvis sagerne er komplekse, eller hvis du ikke har givet alle de nødvendige oplysninger, kan sagen ikke straks-behandles. Det vil for eksempel sige, hvis sagen ikke er fuldt oplyst eller at byggeriet kræver dispensation eller partshøring.

  Hvis byggeriet ikke følger ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, kræves der en brandteknisk dimensionering, og det kan heller ikke nås på under 3 arbejdsdage.
  Byggesager, der ikke kræver byggetilladelse, men alene skal anmeldes, kommer heller ikke ind under ordningen. Her gælder det, at hvis kommunen ikke har reageret inden for to uger efter anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Det er sager som f.eks. garager, carporte og udhuse.

   

 • Enfamiliehuse, tilbygninger og udhuse

  Du skal ansøge om byggetilladelse i god tid, inden byggeriet af enfamiliehuse, tilbygninger og udhuse går i gang.

  Sagsbehandlingen kan tage nogen tid, og du må først gå i gang, når du har fået byggetilladelse. Det gælder også for garager og udhuse over 50 m² og for til- og ombygninger, der udvider boligarealet. For eksempel en udestue eller en tagetage.

 • Ombygning af enfamiliehus

  Du skal have byggetilladelse til at udvide og ombygge dit enfamiliehus, hvis det samlede areal bliver større eller hvis du vil anvende rummene til noget helt andet.

  En lokalplan, deklaration eller retningslinjer for samlede bebyggelser kan begrænse dine valgmuligheder for tagmaterialer og udvendige farver.

  Vær opmærksom på at nogle ændringer ved tag og vægge kan betyde krav om ekstra isolering. Se bygningsreglementet eller spørg kommunen, inden du går i gang.

  Disse bestemmelser skal du følge, selvom du ikke skal søge byggetilladelse. Undersøg derfor - inden du går i gang med ombygning, udskiftning og lign. - hvilke bestemmelser, der gælder for din ejendom.

  Husk at give besked til BBR-registret, når du er færdig. Du kan indberette ændringer til BBR på OIS.dk.

 • Regler for carporte, udhuse mv.

  BR15 er ændret. Du skal ikke længere søge om tilladelse til byggeri af carporte, garager, udhuse og terrasseoverdækninger, der for enfamiliehuse er mindre end 35 m² og for række, kæde- og dobbelthuse er mindre end 20 m². Efter endt byggeri skal der stadig indsendes oplysninger til ajourføring af BBR-registret.

  Integrerede garager i fritliggende enfamilieshuse er ikke omfattet af de nye regler, og man skal derfor stadig søge om byggetilladelse, hvis man ønsker at bygge en sådan.

  Bygherren har ansvaret

  Det er samtidig indskærpet, at det er bygherrens opgave at opføre byggeriet efter gældende lov (BR10) og eventuelt under hensyntagen til vedtagne retningslinjer, servitutter og plangrundlag.

  Arealerne på henholdsvis 20/35 m² er maksimalarealer for såvel eksisterende småbygninger som for nye bygninger, man ønsker at opføre. Det gælder også for tilbygninger til eksisterende småbygninger.

  Er du i tvivl, så kontakt kommunen

  Vallensbæk Kommunes borgere er altid velkomne til at henvende sig til os, hvis der er tvivl om reglerne. Det er bedre at være sikker på at opførelse af byggeriet er i orden, end at være at blive nødt til at fjerne byggeriet igen senere, fordi det ikke overholder lovgivningen.

  I alle tilfælde skal der efter endt byggeri indsendes oplysninger til ajourføring af BBR-registret.

  Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011

 • Små bygninger under 10 m²

  Du skal ikke hente tilladelse til at opføre små bygninger på under 10 m², som ligger min. 2,5 m fra anden bebyggelse på samme grund, og som i skel mod nabo maks. er 2,5 m højt.

  Dog skal du overholde bygningsreglementet, og BBR-registret skal have besked, når du er færdig.

  På en ejendom må der maksimalt være opført to småbygninger på under 10 m², såsom:

  • drivhuse
  • legehuse
  • redskabsskure

  Endvidere skal du være opmærksom på, at:

  • lokalplan
  • byplanvedtægt
  • deklaration
  • retningslinjer for samlede bebyggelser

  kan fastsætte andre regler for småbygninger end bygningsreglementet. Er dette tilfældet, er det disse regler, du skal rette dig efter.

  Husk at give besked til BBR-registret, når du er færdig. Du kan evt. foretage en online indberetning på OIS.dk.

 • Søg om dispensation til dit byggeri

  Hvis dit planlagte byggeri ikke kan overholde en eller flere af de bestemmelser, der gælder for dit hus eller grund, kan du søge om dispensation.

  Vi vurderer fra sag til sag, om du kan få en dispensation.

  I sagsbehandlingen vurderer vi konsekvenserne i forhold til hensyn til naboer, overordnede hensyn, en helhedsvurdering eller byggetekniske konsekvenser.

  Ansøgninger om dispensation bliver i nogle tilfælde forelagt Teknik- og Miljøudvalget, der i givet fald træffer den endelige beslutning.

  Du skal være opmærksom på, at byggesager, der kræver dispensation, har en længere sagsbehandlingstid end øvrige byggesager.

  Orientering af naboer

  Der et lovkrav om, at naboerne skal orienteres, inden en ansøgning om dispensation kan behandles. Naboorienteringen udføres af Byg og Plan.

  Eventuelle reaktioner fra naboer eller grundejerforening vil indgå i vurderingen af, om du kan få en dispensation. Dog kan naboorientering udelades hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden betydning for de pågældende naboer.

  Sådan sender du en ansøgning om dispensation

  Du skal sende en ansøgning, hvor du nøje begrunder, hvorfor det teknisk ikke er muligt at overholde de gældende regler og bestemmelser.

 • Ændring i anvendelse af bebyggelse

  Du skal have en byggetilladelse for at ændre anvendelsen af en bebyggelse.

  En ændret anvendelse kan f.eks. være:

  • ændring af bolig til erhverv
  • ændring af erhverv til bolig
  • ændring af lagerbygning til kontor

Takster og gebyrer for byggesagsbehandling

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 16.09.2016