You are here

Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i Vallensbæk Kommune.

Kommuneplanen er opdelt i fire hovedafsnit:

1. Redegørelse

Redegørelsen handler om de forudsætninger og hensigter, der ligger til grund for de konkrete mål i hovedstrukturen og fastlæggelsen af rammer for lokalplanlægningen.

Redegørelsen er opdelt i emnerne:

2. Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede, som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed.

Hovedstrukturen angiver de overordnede mål for udviklingen og fastlægger retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen jf. planlovens § 11.

Se planens afsnit:

3. Rammer for lokalplanlægning

Rammer for lokalplanlægningen skal sikre at kommuneplanens intentioner indarbejdes i lokalplanlægningen, ved at lægger begrænsninger for anlægs-, bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte lokalplanområder i kommunen.

Hele kommunen er inddelt rammeområder efter nuværende anvendelse eller efter den udvikling der kunne finde sted i området.

Kommende lokalplaner vil omfatte én eller flere rammeområder, og må kun fastsætte bestemmelser i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Læs planens afsnit:

4. Retningslinjer for landområdets anvendelse, regionale trafikanlæg mv.

Retningslinjer er regler og principper for administration og varetagelse af de forskellige emner, der overtages fra regionplanlægningen for landområdets anvendelse, regionale trafikanlæg og tekniske anlæg samt støj.

Når Kommuneplan 2009 bliver vedtaget erstatter den de dele af regionplan 2005, hvor kommunen har overtaget planlægningsopgaven. Retningslinjerne er direkte juridisk bindende regler for grundejere og kommunen når kommuneplanen er vedtaget.

Læs retningslinjer for landområdets anvendelse, regionale trafikanlæg mv.

Sådan bruger du kommunens kort

Når du klikker dig ind på kommunens kort, får du en menu frem i venstre side.  I menuen har du mulighed for at vælge den/de katagorier, du ønsker vist på kortet. Når du har valgt katagori(er), vises de valgte områder på kortet. Klik herefter på "I" (information) i øverste bjælke og klik på det sted på kortet, hvor du ønsker yderligere information.

Kommuneplan 2009

Hent Kommuneplan 2009 for Vallensbæk Kommune.

Kommuneplan 2009 tager udgangspunkt i planstrategiens temaer:

  • Vallensbæk - den levende by
  • trafiksystemet
  • de grønne områder
  • det fælles udviklingsperspektiv på vestegnen.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 40
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 13.02.2015