You are here

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 - 2025

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 - 2025, også kaldet Klimatilpasningsplanen er nu vedtaget.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10. september 2014 vedtaget Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025, grønt område og blandet bolig og erhverv med tilhørende Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej – ulige numre. Efter den offentlige bekendtgørelse af planerne den 17. september 2014, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen. Planerne er offentliggjort her på siden og er også lagt frem i Fremtidens Borgerhus.

Planernes formål
Formålet med planerne er at give mulighed for at byudvikle det tidligere erhvervsområde til en ny bydel med boliger og lettere erhverv, som er foreneligt med naboskab til boliger.

Indsigelser i høringsperioden
Kommunalbestyrelsen har valgt at imødekomme en indsigelse mod den forventede bygningshøjde med en præcisering af bygningshøjden mod en nabobebyggelse. Der tilføjes således under § 6 en ny paragraf: § 6.1.3.: I byggefelt A1 må bygningshøjden ikke overstige 8,5 meter.

Ønsker du at klage? Læs klagevejledningen her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 13.02.2015