You are here

3. Grønne områder og urbanisering i balance

  • Svane og cyklister på Store Cykeldag

    Fotograf: Jørgen Bresson

Vi vil have velplejede byrum og grønne områder, der er til for at blive brugt. De skal invitere til mangfoldighed og oplevelser samt være æstetiske og bæredygtige til gavn for både borgere og erhverv

I Vallensbæk Kommune kan man trække sig tilbage fra hovedstadens byliv, stresse af og få ro til fordybelse – Vallensbæk tilbyder et frirum i den travle hverdag. Vi har en bred variation i natur, byrum, oplevelser og aktiviteter, alt sammen lige udenfor døren. Vi har fx digital kunst, spændende faciliteter og tilbud i Fremtidens Borgerhus, naturlegepladser, heste, strand og mose. De grønne områder og byrummene udnyttes i en vifte af fritids- og aktivitetstilbud på tværs af generationer med mulighed for et aktivt og sundt liv. Hos os skal byrum og grønne områder give oplevelser og være til for at blive brugt – hos os må græsset betrædes.

Vallensbæk udvikler sig bl.a. med store infrastrukturprojekter og med udviklingen af stationstorvet og Fremtidens Borgerhus. Udviklingen giver os mulighed for at nytænke byrum, fx interaktive byrum, og byrum, der inviterer til mangfoldighed og oplevelser samtidig med, de er grønne, æstetiske og bæredygtige.

Udviklingen udfordres af planloven, der begrænser vores frie brug af områderne. Det betyder, at det er en udfordring at udbygge faciliteter som idrætscenteret. Samtidig udfordrer planloven helheden i kommunen, fordi den bidrager til en opdeling af Vallensbæk i nord og syd. Trods denne udfordring er det vigtigt, at vi tænker i helheder i udviklingen af det grønne og byrummene – frem for opdelt i bydele som nord og syd. Det understøtter nærheden og skaber sammenhæng i kommunen som helhed. 

Vi skal værne om det unikke ved Vallensbæk og fortsat have bynær natur, hvor by og land smelter sammen. Derfor skal vi tænke i alternativ brug. Byrummene og de grønne områder skal ikke blot være gennemgangsområder, men skal byde på kunst- og motionsoplevelser.

Vallensbæk skal være en præsentabel kommune, både for borgerne og virksomhederne. Vallensbæk skal fremstå velplejet og pænt. Vi skal bekæmpe graffiti, sikre optimal pasning af vores fortove, veje og byrum, have fokus på lys i byrummet samt det æstetiske dynamiske byrum. Vi skal pleje og passe på vores grønne områder og tænke bæredygtigt. Det er vigtigt, at borgerne føler et fælles ansvar for vores byrum og grønne områder. Et fælles ansvar kræver kommunikation og dialog. Vi skal kommunikere om de grønne områder i skolerne, skabe opbakning til en hensigtsmæssig adfærd i forhold til affald og inddrage grundejerforeninger og frivillige i plejen af de grønne områder, fx æbleplantager plejet af frivillige.

Vi er en kommune som vil:

  • bruge vores arealer, både byrum og grønne områder til aktiviteter og kunst og fritidsoplevelser
  • tænke byrum på ny
  • have Vallensbæk til at fremstå velplejet og pænt til gavn for både borgere og virksomheder
  • tænke bæredygtigt
Sidst opdateret 20.08.2014