You are here

4. Sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats

Vi samarbejder om at forebygge, opspore og behandle sygdomme gennem en borgernær, patientrettet og tidlig indsats samt en bred vifte af tilbud – også i relation til borgere med særlige behov

Kommunens sundhedsindsats er vokset med og siden kommunalreformen i 2007. I mange år har man arbejdet med sundhedstjenester til børn, men i dag er der stor fokus på forebyggelse og patientrettede indsatser med henblik på at forebygge indlæggelser og sygdomsforløb. Samtidig smelter sundhedsindsatsen sammen med en række andre af kommunens opgaver på fx ældreområdet og sociale og beskæftigelsesrettede tilbud. Der er opstået et behov for, at kommunens opgaver i grænselandet til sygehusvæsenet styrkes.

Vi skal forebygge og opspore sygdomme, så de ældre forbliver raske og sunde. Stadig flere får kroniske livsstilssygdomme. Med det nærvær, der karakteriserer Vallensbæk, har vi har mulighed og ansvar for tidlig opsporing med fokus på screening, forebyggende kurser og et ansvar for at gøre en indsats på tværs af fagområder og i et samspil med relevante parter, fx sundhedshusene og de praktiserende læger.

Vi skal arbejde målrettet med patientrettede indsatser, der fungerer som alternativer til indlæggelser samt rehabiliterende indsatser i alle dele af sygdomsforløb, ligesom vi skal sikre god støtte, når man kommer hjem fra hospitalet. Vi skal have fokus på specialiserede sygeplejefunktioner i eget hjem, på rehabilitering og egenomsorg, brug af telemedicin, samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis med tilbud i nærmiljø og inddragelse af lægefaglige kompetencer. Vi skal bruge velfærdsteknologi med omtanke, så det opleves som et kvalitetsløft, der ikke erstatter, men frigiver hænder.

Vi skal sikre tilbud om motion, både til de ældre og til børnene i dagtilbud og skoler. Samtidig skal vi sikre, at motionsmuligheder og faciliteter er let tilgængelige – og motion skal tænkes ind i planlægningen af de grønne områder og byrum. Vi skal fortsætte med at udvikle vores tilbud vedrørende rygning og alkohol samt kost, sidstnævnte fx i form af flere tilbud a la Fars Køkkenskole, kostvejledning i skoler og i tilknytning til idrætsfaciliteter og idrætsliv.

Vi skal have fokus på sundhedsfremmende og borgerrettede forebyggelsestiltag, ikke mindst i relation til børn og unges sundhed. Derudover skal vi være særligt opmærksomme på borgere med særlige behov, fx familier med handicap, asperger eller ADHD eller unge med stofmisbrug osv.

Vi er en kommune som vil:

  • forebygge, opspore og sikre en tidlig indsats
  • arbejde med patientrettede indsatser i alle dele af et sygdomsforløb
  • bruge velfærdsteknologi med omtanke
  • sikre, at motion og kostbevidsthed indgår som naturlig del af hverdagen
  • understøtte borgere med særlig behov
Sidst opdateret 20.08.2014