You are here

8. Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling

Vi skal med borgere, foreninger og erhverv skabe en bedre opgaveløsning med fokus på nærdemokrati, dialog, samspil og rammer. Det skal være let at tage en aktiv rolle og bidrage til vores udvikling

Vallensbæk skal bruge foreninger, ildsjæle, erhvervsliv og andre samarbejdsparter til en bedre opgaveløsning - ikke som erstatning for manglende ressourcer, men som et krydderi, der gør Vallensbæk unik. Vi skal bruge og se hinandens ressourcer.

Det er samspillet mellem politikere, kommune, borgere, virksomheder og foreninger, der giver det lokale demokrati og lokalpolitikken legitimitet. Vi er til for hinanden. Vi skal udnytte nærheden i kommunen og det faktum, at vi har et rigt og aktivt foreningsliv med engagerede borgere og virksomheder. Vi skal invitere borgere, virksomheder og foreninger til at tage en aktiv rolle og bidrage til kommunens og hinandens udvikling – uanset rollen som politiker, borger, medarbejder, forening eller virksomhed.

Vi skal have fokus på den gode dialog, også på tværs af generationer, og sikre inddragelse af både ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere. Vi skal fortælle om aktiviteter, tilbud, renoveringer af bygninger og andet. Vi skal desuden tilbyde en platform for ildsjælenes kommunikation. Vi skal være lydhøre og sikre forventningsafstemning i den daglige dialog med borgere, virksomheder og i brugerbestyrelser, og vi skal sikre, at kommunikationen mellem politiker, kommune og borger er klar og tydelig.

Vi skal sikre gode rammer for alle parter. Vi skal gøre det let for borgere, politikere, erhvervsliv og foreninger at være aktive i kommunens udvikling. Vi skal sikre, at det er let for både ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere at deltage og være aktive. Vi skal have fokus på mindre bureaukrati, forventningsafstemme rammer med politikere og understøtte det lokale demokrati. Vi skal tilbyde værktøjer som fx foreningsguider og fleksibel adgang til kommunens faciliteter, nyhedsplatforme, og vi skal udnytte de lokaler, vi har, fx kan lokaler på skoler benyttes til læring også efter skoletid. Vi skal give foreninger og erhvervsliv muligheder for at møde hinanden gennem arrangementer som fx forenings- og virksomhedsdage og anerkende de aktive ildsjæle og den gode indsats fx gennem skulderklap og hæder.

Vi er en kommune som vil:

  • bruge borgere, foreninger, ildsjæle, erhvervsliv og andre samarbejdsparter til en bedre opgaveløsning
  • fortælle om aktiviteter, tilbud, renoveringer af bygninger og andet
  • tilbyde en platform for ildsjæles kommunikation
  • kommunikere klart og tydeligt
  • sikre gode rammer for ildsjæle
Sidst opdateret 20.08.2014