You are here

AFLYST Folkeuniversitetet: Scavenius – og samarbejdspolitikken under besættelsen

Dato: Torsdag den 26. marts 2020 Tid: Kl. 19:15 - 21:00
Vallensbæk Sognegård
Kirkebakke Allé 9, 2625 Vallensbæk
Foredrag
80
Steen Andersen, seniorforsker og arkivar, Rigsarkivet: I to verdenskrige havde Erik Scavenius ansvaret for dansk udenrigspolitik, og under Anden Verdenskrig var han desuden statsminister og den ansvarlige leder af samarbejdspolitikken.

I begge krige synes hans hovedopfattelse at have været den, at Tyskland var Danmarks skæbne – forstået på den måde, at et godt forhold til Tyskland var en afgørende betingelse for Danmarks eksistens – hvad enten man kunne lide det eller
ej.

Denne aften vil vi tage fat på diskussionen af den fasttømrede forestilling om Scavenius som den kølige, realistiske og til tider kyniske politiker, som forstod at gøre det nødvendige på det rigtige tidspunkt trods modstand fra opinionen og det politiske
system.