You are here

Informationsmøde om lokalplan for Vallensbæk Byhave

Dato: Onsdag den 19. juni 2019 Tid: Kl. 17:00 - 18:30
Trappen
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Møder
Gratis
Lokalplanen for Vallensbæk Byhave giver mulighed for generationsmøder i den måde vi bor på, og plads til grønne byrum. Planen er sendt i høring, og i den forbindelse holder vi informationsmøde.

Ved informationsmødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål og få mere viden om lokaplanen. Der vil være let forplejning. 

Lokalplanen for Vallensbæk Byhave dækker et område nord for Egeskovvej. I dag er der et par udtjente erhvervsejendomme, og de vil blive revet ned, når byhaven skal opføres.  

Der kommer 518 nye boliger i etager. Etagehøjden vil variere fra tre til 14 - højest mod motorvejen, så det skærmer for støjen – og en gradvis nedtrapning mod de eksisterende nabobebyggelser mod øst og syd. På den måde skaber lokalplanen en naturlig helhed mellem de nye og de eksisterende boliger. 

Læs lokalplanforslaget på www.vallensbaek.dk/hoeringer