You are here

Kommunalbestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 13. september 2017 Tid: Kl. 17:30 - 21:00
Vallensbæk Rådhus, KB-salen
Vallensbæk Stationstorv 100
Møder
Kommunalbestyrelsesmøde. 1. behandling af budget 2018