You are here

Kommunalbestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 11. oktober 2017 Tid: Kl. 17:30 - 21:00
Vallensbæk Rådhus, KB-salen
Vallensbæk Stationstorv 100
Møder
Kommunalbestyrelsesmøde, 2. behandling af budget 2018