You are here

Kommunalbestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 15. november 2017 Tid: Kl. 17:30 - 21:00
Vallensbæk Rådhus, KB-salen
Vallensbæk Stationstorv 100
Møder
Kommunalbestyrelsesmøde