You are here

Ny Værdighedspolitik i Vallensbæk Kommune

Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Tid: Kl. 16:30 - 19:00
Vallensbæk Kultur- og Borgerhus
Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand.
Senior (60+)
Gratis
Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune inviterer alle interesserede til åbent dialogmøde om Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje.
Vallensbæk Kommune udarbejdede sin første Værdighedspolitik i 2016 og skal vedtage en ny Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje i 2018, da det er det første år af den kommunale valgperiode. 
 
Vi vil gerne drøfte ”Hvad er værdighed i ældrepleje?” og have input til temaerne i politikken som er:
  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende
Tilmelding senest onsdag d. 25. april 2018 til Mette Kristensen på mail: mkr01@vallensbaek.dk eller på telefon 47 97 40 95
 
Med venlig hilsen
Social- og Sundhedsudvalget, Vallensbæk Kommune