You are here

Brandvæsen og beredskab

Vallensbæk Kommune er med i Østsjællands Beredskab, der håndterer både udrykningsopgaver og administrative beredskabsopgaver.

Østsjællands Beredskab er en samling af beredskaberne i Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns Kommuner.

Siden 1. oktober 2015 har det nye beredskab været ansvarlig for de fleste af de opgaver, som tidligere har været placeret i de kommunale beredskaber. Stationerne med brandberedskab ændrer ikke placering, men de administrative opgaver flyttes til stationen i Roskilde.

Udrykningsopgaver
For Vallensbæks vedkommende betyder det, at der ved akut behov for brandvæsenets hjælp stadig vil rykke mandskab ud fra Falck-stationen på Øtoftegårdsvej 4 i Taastrup.

Administrative opgaver
Ud over de operative opgaver med brandslukning mv. udfører Østsjællands Beredskab forebyggende arbejde på vegne af kommunerne, herunder:

  • Gennemfører brandsyn på skoler, institutioner,forsamlingslokaler m.fl.
  • Deltager i den brandtekniske del af kommunens byggesagsbehandling
  • Varetager de automatiske brandalarmeringsanlæg, der forefindes i kommunen
  • Rådgiver og vejleder kommunens myndigheder om beredskabsfaglige emner.

 

Kontakt

Gammel Vindingevej 10
4000 Roskilde
Tlf 4631 3900
Vagt 4631 3900
E-mail oesb@oesb.dk
Hjemmeside http://oesb.dk/
Sidst opdateret 21.06.2017