You are here

Ny svømmehal

Kommunalbestyrelsen afsætter 124 millioner til at bygge en ny svømmehal ved Idrætscentret.

Den nye svømmehal afløser svømmehallerne på Pilehaveskolen og Egholmskolen. De to svømmehaller er nedslidte, men videreføres indtil den nye svømmehal er opført i 2022.
Der er afsat midler til at dække både den nye svømmehal og udgifter til at omdanne de eksisterende svømmehaller til andre faciliteter, når den nye hal står færdig.

Inspiration og muligheder

Det næste halve år er idéfasen og undersøgelsesarbejdet i gang. Første fase handler om at få inspiration og viden fra andre, der har erfaring med at bygge ny svømmehal. 

Vi skal have en svømmehal, som tilgodeser så mange borgere som muligt. Det er vigtigt, vi gør os klart, hvad er det for en svømmehal, vi drømmer om i Vallensbæk? Hvad skal den kunne? Hvordan bygger vi en svømmehal, der tilgodeser alles behov? Og hvad kan vi lære af andre kommuner, som har bygget nye svømmehaller? 

Lære af andres erfaringer

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra flere af kommunens foreninger og institutioner. Formålet med styregruppen er at sikre, at borgernes ønsker og behov tilgodeses allerede tidligt i processen og frem til, at det endelige byggeri står færdigt. Til styregruppemøderne deltager også en rådgivende gruppe, som har stor erfaring fra tidligere byggerier med svømmehaller.
På det første styregruppemøde fortalte alle mødedeltagerne om, hvad de mener, er de tre vigtigste ting vores nye svømmehal skal kunne. På mødet deltog også en arkitekt, som samlede op på de inputs der kom fra styregruppen. De forskellige inputs bliver nu bearbejdet og brugt i det videre arbejde med at designe svømmehallen. 

Styregruppen har også været på studietur for at blive inspireret. De har været på besøg og set svømmehallerne i Vejle, Herning og Horsens, som er nybyggede og nogle af landets mest moderne. Målet med studieturen var at give inspiration, og måske et overblik over, hvad der er nødvendigt at have i en ny svømmehal, og hvad der kunne være rart at have. 
Styregruppen vil også invitere andre kommuner med erfaring på området til Vallensbæk, så vi kan lære af deres erfaringer.   

Professionelt rådgiverteam  

Styregruppen har valgt at rådføre sig med et bygherrerådgiverteam med solid erfaring. Teamet kender hinanden fra flere samarbejder gennem mere end 25 år. Teamet fokuserer på at anvende afprøvede metoder med fokus på kvalitet. I rådgivningsarbejdet anvender teamet en tragtmodel, der symboliserer udviklingsprocessen i byggeprogramfasen fra ide til færdigt byggeprogram.  

Visionerne

Vallensbæk kommune ønsker at være en pionerkommune inden for skolesvømning. Samtidig har kommunen nogle stærke foreninger, der ønsker at benytte badet. Vallensbæk skal være kendt for vand. Kommunens værdier skal følge med ind i svømmehallen. Badet skal opføres i en spændende og venlig arkitektur og blive et kraftcenter for mange aktiviteter.

Badets skal blive til via omfattende brugerinddragelse, og der skal tænkes i moderne samværsformer, hvor f.eks. en familie skal kunne klæde om sammen. Det skal være hyggeligt at komme i badet, samtidig med at badet skal være agilt.
 
Det er vigtigt at badet bliver placeret i optimal sammenhæng med idrætscentret, og at der via stisystemer bliver god forbindelse til den omkringliggende natur. 

Drømmescenariet er, at der til sin tid modtages fem forslag til indretning af badet med optimale funktioner, en spændende arkitektur og tekniske anlæg, der giver det optimale miljø. 
Vallensbæk svømmehal skal være et fedt sted at tage hen. Et sted med fokus på kvalitet og æstetik. Og så skal badet være for alle borgere fra babyer til seniorer.

Denne side opdateres løbende, og du vil derfor altid kunne holde dig orienteret her.

Hvad er vigtigt for dig?

Har du nogle specielle ønsker til, hvad den nye svømmehal skal have af faciliteter, så er du velkommen til at skrive en kommentar.
Er det en svømmehal med rutsjebaner og vipper? Er det en med varmtvandsbassin? Børnebassin? Et wellness-område? Eller bare et stort bassin, hvor du kan komme i god form?  

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 20.05.2019

Kommentarer

Tak fordi I har valgt at vi skal have en ny svømmehal.
Jeg ønsker plads til, at der kan være private svømmere samtidig med at der er holdsvømning. Handicapvenligt med varmtvandsbassin.
Plads til både alm svømmeundervisning og vandarobics og lign. om aftenen.
Holdundervisning gør det flere steder umuligt at komme til at svømme om aftenen.

Vi benytter os oftes af Ishøj svømmehal, denne svømmehal er vores foretrukne, de har legebassiner, lækkert varmtvandsbassin og at prisen er yderst favorabel. Det koster 50 kr for en familiebillet, hvilket gør at vi sjældent siger nej, når børnene vil i svømmehallen. Vi tager i svømmehallen ca 1 gang om måneden og bruger det typisk som en familie aktivitet, der kan glæde alle (mor, far, storebror på 10 og lillesøster på 3).
Glæder os til at få ny svømmehal i Vallensbæk.

Hej:-)
Det lyder dejligt med en ny svømmehal, det vil jeg glæde mig til.
Ønsker til faciliteter:
Jeg har leddegigt og det ville være dejligt med et varmtvandsbassin til os med leddegigt.
Mvh Birgit

det ville være godt med et varmtvandsbassin , hvilket er godt for folk med behov for rehabillitering som knoglebrud,muskelproblemer , gigt mm. ellers skal disse brugere stadig rejse til en anden kommune.

et handicap omklædningsrum samt lift til varmtvandsbassin

Jeg kommer til vand gymnastik en gang om ugen på Egholmskolen. Det er vi alle glade for. MEN svømmehallen trænger til renovering. Men det bliver også godt med en ny svømmehal.

Varmtvandsbassin som er åben for alle i alle aldre i hele åbningstiden. Mulighed for at benytte diverse redskaber i bassinet samt tilbud om vandauropic på bestemte tider, uden mer betaling. Et varmtvandsbassin man bare kan komme og benytte. Det er der mange der kan fp glæde af. Glad mission

Det er fint med en ny svømmehal. Jeg er selv bruger af Egeholmskolens svømmehal til vandgymnastik og til det, er den svømmehal perfekt, fordi vandet ikke er så dybt, så alle kan være med - også dem med lidt vandskræk.
Og så mener jeg ikke at det er smart, at skolebørnene skal bruge deres skoletid på at komme til og fra svømning langt fra Deres skole.
Jeg går naturligvis ud fra at skoleeleverne stadig har svømning i deres skoletid, som de havde, da mine børn gik på Pilehaveskolen.

Mvh.

Hanne Jensen

Jeg kan se, at styregruppen har været rundt i tre byer og besøge deres svømmehaller, alle 3 svømmehaller med 50 meter bane. Af alle de ting, som styregruppen gerne vil have ind, hvorfor så smide en 25 meter bane ind... Hvorfor ikke en 50 meter bane?

Jeg ville ønske en 50 meter bane i "vores" nye svømmehal.

Jeg syntes at det vil være ærgerligt, hvis der vælges at bygge en svømmehal, som vil være for lille. Er det så meget dyrer at bygge et 50 m. bassin? Jeg syntes at Ishøj svømmehal er meget velfungerende, med et 50 m bassin,tårnbassin og varmbassin.
Vi så det da idrætscenteret blev bygget, der skulle der også spares penge, så hal 1, blev bygget så lille som muligt, få tilskuerpladser og for lidt plads rundt om banen, hvilket medfører at der ikke kan arrangeres landskampe og andre tilsvarende håndbold og gymnastik arrangementer.

Hvis man kan være så fri at komme med ef forslag at kigge ud over landets grænser så vil jeg mene som har lavet ca 19 svømmehaller hvor jeg for det meste har lavet en stor del af byggestyringen på det praktiske plan og denne har jeg udført på ca 6,5 måneder med 1 mand. Er i min verden en af de bedst koncepter der er i hele nord-Europa på et meget lille område har man simpelt hen fået det hele med til alle generationer. https://bodospektrum.no/nordlandsbadet/bassengoversikt/ Mvh Elo Møller

Sider