You are here

Folkeoplysningsudvalget - 24-09-2019

Dato: Tirsdag den 24. september 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Sted: Mødelokale Engen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Folkeoplysningsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2019

  Godkendt.

   

  Liff Behrendt, Karina Waage-Jensen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 2 Vallensbæk Sportsdykkerklub - Anvendelse af tilskud fra udviklingspuljen

  Beslutningstema

  Vallensbæk Sportsdykkerklub giver en tilbagemelding på deres anvendelse af tilskud fra udviklingspuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

  • at udvalget tager tilbagemeldingen til efterretning

  Sagsfremstilling

  Den 27. november 2018 modtog Vallensbæk Sportsdykkerklub 20.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje til en ny motor for at give snorkeldykkerne en havoplevelse.

   

  Vallensbæk Sportsdykkerklub deltager på mødet og giver en tilbagemelding på anvendelse af tilskuddet og hvad en ny motor har betydet for foreningen og deres aktiviteter.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 4 Vilje til Ildsjæle.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2019

  Irene Scharbau og Christian Normand fortalte om Sportsdykkerklubbens aktiviteter og hvad Folkeoplysningsudvalgets tilskud til ny motor har betydet.

   

  Dette blev taget til efterretning.

   

  Liff Behrendt, Karina Waage-Jensen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 3 Ansøgninger til Uddannelsespuljen

  Beslutningstema

  Behandling af ansøgninger til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

   

  • at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningerne og beslutter, om der skal gives tilskud

  Sagsfremstilling

  Formålet med Uddannelsespuljen er at yde økonomisk støtte til uddannelse og opkvalificering af trænere og ledere, så de er bedst muligt klædt på til at varetage deres opgaver.

   

  Puljen er målrettet godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Vallensbæk Kommune.

   

  Der kan søges om støtte til:

   

  • betaling for deltagelse i kursus
  • aflønning af kursusunderviser, hvis kurset bliver holdt lokalt i foreningen
  • eventuelle opholds- og transportudgifter inden for statens takster eller med offentlig transport

   

  Foreninger kan maks. søge om 2.500 kr. pr. deltager og maks. om 20.000 kr. i alt pr. år.

   

  Der er tre folkeoplysende foreninger, som har søgt Uddannelsespuljen:

   

  1. Vallensbæk IF fodbold ansøger om 10.000 kr. til deltagelse i DBU’s C1, C2, B1, B2 kurser og A-licens
  2. Vallensbæk Kano og Kajakklub ansøger om i alt 14.500 kr. (fordelt på to ansøgninger) til deltagelse i ”Hjælp til livs”-førstehjælpskursus og DKF´s uddannelse i ro-teknik
  3. Vallensbæk Gymnastik ansøger om 5.000 kr. til deltagelse i Falcks førstehjælpskursus

   

  Vallensbæk IF fodbold og Vallensbæk Gymnastik har tidligere søgt og fået bevilling fra Uddannelsespuljen. De ansøgte beløb holder sig inden for rammen af maks. på 20.000 kr.

   

  Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er på nuværende tidspunkt 4.965 kr. i Uddannelsespuljen. Hvis ansøgningerne fra Vallensbæk IF fodbold, Vallensbæk Kano og Kajakklub og Vallensbæk Gymnastik bliver fuldt bevilget, skal Uddannelsespuljen have tilført 24.535 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser.

   

  På Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter og indsatser er der et budget på 177.000 kr. i 2019, hvoraf 143.000 kr. er overførte midler fra 2018.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

  Kommunikation

  Ansøgerne får besked om Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

  Retsgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2019

  1. Vallensbæk IF fodbold fik bevilliget 10.000 kr. til deltagelse i kurser
  2. Vallensbæk Kano og Kajakklub fik bevilliget 14.500 kr. (fordelt på to ansøgninger) til deltagelse i ”Hjælp til livs”-førstehjælpskursus og DKF´s uddannelse i ro-teknik
  3. Vallensbæk Gymnastik fik bevilliget 5.000 kr. til deltagelse i Falcks førstehjælpskursus

   

  Der overføres 24.535 kr. til uddannelsespuljen fra Folkeoplysningsudvalgets budget til aktiviteter og indsatser.

   

  Folkeoplysningsudvalget ønsker at udbyde et kursus i førstehjælp til foreningerne i 2020. Center for Sundhed, Kultur og Fritid laver et forslag til næste møde. Folkeoplysningsudvalget ønsker også en sag på næste møde om Folkeoplysningsudvalgets økonomi.

   

  Liff Behrendt, Karina Waage-Jensen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 4 Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

   

  Direktionscentret indstiller,

  •        at mødeplanen for Folkeoplysningsudvalget bliver drøftet og godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er lavet et forslag til mødeplan for 2020 for de politiske udvalg. I mødeplanen er der lagt op til, at Folkeoplysningsudvalget holder møde tirsdage kl. 17 på disse datoer i 2020:

   

  25. februar

  24. marts

  28. april

  26. maj

  16. juni

  29. september

  24. november

  15. december

   

  Den samlede mødeplan blev behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019, dog sådan at Folkeoplysningsudvalget først tager stilling til deres møder den 24. september 2019. Det skyldes, at der ikke har været et folkeoplysningsudvalgsmøde før de øvrige fagudvalgsmøder i august 2019.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Den samlede mødeplan for 2020 vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

  Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2019

  Godkendt med bemærkning om at Folkeoplysningsudvalget på hvert møde vil tage stilling til, om det kommende møde skal afholdes.

   

  Liff Behrendt, Karina Waage-Jensen, Ingolf Mathiesen og Jørgen Wenning havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af punktet.

 • Punkt 5 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  ·        På mødet i dag skulle der have været høring af kommunens budget men tidsplanen er ændret pga. regeringsskiftet. Der er nu høring i perioden 21. - 28. oktober 2019.  


  Der er ikke planlagt noget møde i Folkeoplysningsudvalget så det foreslås at tage høringen af budgettet på mail.

   

  Folkeoplysningsudvalget ønsker at få en sag på februar-mødet i 2020 med udviklingen i bl.a. antal foreninger, medlemstal over tid og andel af medlemmer i og uden for Vallensbæk.

   

  ·        De folkeoplysende foreninger kan p.t. søge om medlemstilskud for 2020.
  Der er frist den 6. oktober. Dette kommer på Folkeoplysningsudvalget i november.

   

  ·        Der er sendt mail ud om at man kan søge til Internationale Idrætsstævner.
  Der er frist 1. november.

   

  ·        Der er også sendt mail ud om at ansøge om lokaletilskud og aftenskole-tilskud.

   

  ·        P.t er det også muligt for foreninger der laver frivilligt socialt arbejde at søge om tilskud til deres aktiviteter. Det afgøres af Social- og Sundhedsudvalget.

   

  ·        Invitationen til Kursus i Rekruttering og ledelse af Frivillige den 6. og 13. november er på vej ud.

   

  ·        Der er ansat en ny idrætskonsulent i Center for Sundhed, Kultur og Fritid. Han hedder Kristian Buhl og starter 1. oktober.  Henning Boe har været med i ansættelsesudvalget.