You are here

Erhvervsaffald

Som virksomhed har du pligt til at kildesortere det affald, som virksomheden frembringer.

Virksomheden skal både sortere egentligt produktionsaffald og mere kontor- eller husholdningsaffaldslignende affald. For nogle typer af affald gælder der særlige regler for anmeldelse og håndtering. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsaffald , asbestaffald, PCB affald og andet farligt affald.
 
For at kunne benytte en kommunal affaldsordning, skal du betale gebyr for deltagelse i ordningen. Hvis du vil bruge genbrugsstationerne skal du huske først at tilmelde virksomheden til ordningen.
 
Vestforbrænding administrerer affaldsløsningerne for Vallensbæk Kommune.

Byggeaffald skal anmeldes på bygogmiljø.dk

Kontakt

Sidst opdateret 27.06.2016