You are here

Et udviklende børne- og ungeliv

I Vallensbæk har vi fokus på helheden i børn og unges liv. Vi skal styrke, udfordre og udvikle børns talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet

Vi arbejder for at understøtte det hele menneske ud fra en helhedstænkning, hvor der er en god sammenhæng i børn og unges hverdag og udvikling. Eksempelvis ønsker vi, at daginstitutioner og skoler i Vallensbæk har hver deres pædagogiske profil, som udvikler børnenes kreativitet og initiativlyst. Endvidere har vi fokus på overgange fra dagpleje til daginstitution, til skole og fritidsordning og videre til uddannelse samt fokus på aktiv inddragelse af vores kultur- og fritidsaktiviteter. Skolerne skal have fokus på mere end undervisning – de skal have fokus på læring for livet. Vi skal have en udfordrende skole.

Vi skal sammen med børnene, forældrene og andre parter sørge for, at børn og unge har en kulturel, værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast der gør, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed. De skal styrkes, udvikles og dyrke deres talent, så de som voksne kan indgå på arbejdsmarkedet og få et liv i balance med høj livskvalitet.

Fundamentet for et godt liv er et dynamisk arbejdsliv. Vi er derfor meget opmærksomme på den stigende ledighed blandt unge i Danmark. En af vores styrker er, at vi i Vallensbæk har et højt uddannelsesniveau og samarbejder med omverdenen om at styrke uddannelse, virksomhedskontakt og erhvervsrettet vejledning. De unge er vores fremtid, og vi skal satse på dem ved at give dem den bedste ballast og de bedste uddannelsesmuligheder og dermed de bedste forudsætninger.

Vi er en kommune:

  • der styrker, udvikler og dyrker børn og unges talent
  • som tilbyder god sammenhæng i børn og unges hverdag og udvikling
  • med udfordrende skoler
  • der giver de unge mulighed for at træffe de rette valg
Sidst opdateret 20.08.2014