You are here

Godkendelse af folkeoplysende foreninger

  • En schæferhund ved Schæferhundeklubben Kreds 62

    En schæferhund ved Schæferhundeklubben Kreds 62

Her kan du læse hvordan I bliver godkendt som en frivillig folkeoplysende forening

Folkeoplysende foreninger har visse fordele ift. anvisning af lokaler og økonomisk tilskud til alle medlemmer under 25 år. For at blive betragtet som en folkeoplysende foreninger, kræver det en godkendelse af Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget vurderer en ansøgning ud fra 8 punkter fra Folkeoplysningsloven:

1.    Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af en vedtægt.

2.    Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven.  

En folkeoplysende aktivitet er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre medlemmer, og at der er en form for instruktion og fælles læring. Det kan være alt fra f.eks. idræt, spejder og kultur til aktiviteter på mellemfolkeligt, religiøst eller idépolitisk grundlag og fælles for alle, som udgangspunkt, med deltagerbetaling.

3.    Foreningen skal have en bestyrelse.

Der er intet krav om et bestemt antal, men da der er krav om demokratisk opbygning, anbefales minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.)

 4.    Foreningen skal være demokratisk opbygget.  

5.    Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.

Med aktivt medlemskab menes bl.a. at medlemmer tager aktivt del i foreningen og samfundslivet. Aktiviteterne laves for og med medlemmerne.)

 6.    Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.  

7.    Foreningen skal være hjemmehørende i Vallensbæk Kommune.

Det vurderes ud fra de foreliggende oplysninger ved ansøgning af Folkeoplysningsudvalget.

8.    Foreningen skal have en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig.

Ved almennyttig menes ikke- kommerciel. Kontinuerlig betyder, at man har kontinuerlige aktiviteter. Det behøver ikke at være ugentligt, men der skal være en frekvens.

 

Hvordan ansøger man?:

Man ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening ved indsendelse af:

1.    Foreningens vedtægt, dateret og underskrevet af den valgte bestyrelse.

Kravene til vedtægten skal følge Folkeoplysningsloven (uddybes efterfølgende her på siden)  

2.    Referat fra stiftende eller seneste generalforsamling, dateret og underskrevet af referenten.

3.    Dateret medlemsfortegnelse med oplysninger om navn, fødselsdato og bopælskommune for alle kontingentbetalende medlemmer.

4.    Udfyldt ansøgningsskema - Er her på siden under "publikationer".

Ansøgningsskema og de 3 bilag (vedtægt, referat og medlemsfortegnelse) indsendes til Center for Sundhed, Kultur og Fritid. Mail: csf@vallensbaek.dk. Ansøgningen behandles af Folkeoplysningsudvalget.

 

Krav til foreningens vedtægt som folkeoplysende forening:

En folkeoplysende forenings vedtægt skal minimum indeholde:

·         Foreningens formål

·         Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

·         Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

·         Foreningens hjemsted

·         Betingelser for medlemskab

·         Tegningsret for foreningen

·         Procedure for vedtægtsændringer

·         Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør (skal være almennyttigt)

 

Hjælp:

I er velkomne til at kontakte Center for Sundhed, Kultur og Fritid forinden indsendelse af ansøgning ift. sparring og afklaring. 

 

Kontakt

Sidst opdateret 11.10.2018