You are here

Grundlisten

Hver fjerde år udarbejdes en liste over personer, der ønsker at blive udtaget som domsmænd og nævninge. Listen kaldes grundlisten, og her kan du læse mere om, hvordan du kommer på listen.

Grundlisten skal afspejle, hvordan befolkningen i kommunen er sammensat. Antallet af personer, der kan optages på grundlisten, er afhængigt af kommunens indbyggertal. Det er Østre Landsret der udtager et antal personer, der skal virke som domsmænd og nævninge i en fireårig periode. Udtagelsen sker ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne (en liste for hver kommune). 

Det er Vallensbæk Kommunens Grundlisteudvalg, der vælger de personer, der kommer på grundlisten. Der skal indsendes en ny grundliste i marts 2019. 

Vil du på listen?

Er du interesseret i at blive optaget grundlisten, skal du bl.a.:

  • bo i Vallensbæk Kommune
  • være født senere end 1953
  • have stemmeret til Folketinget

Visse erhvervsgrupper er udelukket fra at fungere som nævninge og domsmænd. Du må fx ikke være minister, advokat, advokatfuldmægtig eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet, mv.

Du kan henvende dig til kommunen i december 2018 og få oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med udtagelsen af personer til grundlisten, som finder sted i marts 2019.

Du kan se, hvem der er medlem af Grundlisteudvalget under øvrige udvalg og nævn.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om betingelserne på domstolenes hjemmeside.

Du kan læse mere og se film om at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 28.04.2017