You are here

Partistøtte m.v.

Her finder du oplysninger om partistøtte. Du finder også erklæringer om tilskud fra private og anonyme til et parti.

Partier, der har deltaget i seneste kommunalbestyrelsesvalg og har opnået mindst 100 stemmer, har ret til økonomisk støtte til politisk arbejde i kommunen.

I Vallensbæk Kommune fik alle otte opstillede partier flere end 100 stemmer ved kommunalbestyrelsesvalget i november 2017.

Erklæringer ved ansøgning om partistøtte
Når et parti ansøger om partistøtte, skal partiet afgive erklæring med oplysninger om, hvorvidt partiet har modtaget tilskud fra private og anonyme der overstiger eller samlet på et år overstiger 20.000 kr.

Vallensbæk Kommune har modtaget erklæringer fra

Erklæringer selv om der ikke ansøges om partistøtte
Selv om et parti ikke ansøger om partistøtte, skal partiet afgive erklæring, hvis partiet har modtaget anonyme tilskud, der overstiger beløbsgrænsen på 20.000 kr..

Vallensbæk Kommune har ikke modtaget erklæringer om anonyme tilskud fra partier, der ikke har ansøgt om partistøtte.

Læs mere om tilskud efter partistøtteloven i Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsbrev af 26. februar 2018

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 21.12.2018