You are here

Folketingsvalg den 5. juni

Folketingsvalget er udskrevet, og vi skal til stemmeurnerne den 5. juni 2019. Du kan stemme fra kl. 8-20.

Folketingets medlemmer vælges ifølge grundloven for fire år. Statsministeren kan dog til enhver tid udskrive nyvalg til Folketinget. Der vælges 179 medlemmer til Folketinget, heraf to på Færøerne og to i Grønland.

Folketingsvalget foregår i tidsrummet kl. 8-20.

I Vallensbæk skal du stemme på et af kommunens tre valgsteder: Vallensbæk Skole, Egholmskolen eller Pilehaveskolen. Det vil fremgå af dit valgkort, på hvilket af de tre valgsteder du skal stemme.

Alt hvad du skal vide om Folketingsvalget 2019

 • Hvem kan stemme?

  Du kan stemme, hvis du den 5. juni

  • er fyldt 18 år,
  • er dansk statsborgerskab og
  • har fast bopæl i Danmark
  • ikke er umyndig

  Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 • Valgkort

  Du skal senest den 31. maj have modtaget dit valgkort.

  Dit valgsted fremgår af valgkortet.

  Valgkortet bedes medbragt på valgdagen og være adskilt fra valgbrevet, inden du kommer til valgstedet.

  Har du ved en fejl ikke modtaget dit valgkort, kan du dog godt stemme på valgdagen alligevel. Du skal blot møde op på dit valgsted og huske legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

  Er der forkerte oplysninger på valgkortet, skal du kontakte Vallensbæk Kultur- & Borgerhus i åbningstiden med personlig betjening eller på telefon 4797 4700.

 • Opstillede partier og kandidater

  Følgende partier er opstillingsberettigede til folketingsvalget 5. juni 2019 med følgende bogstavbetegnelse:

  A. Socialdemokratiet
  B. Radikale Venstre
  C. Det Konservative Folkeparti
  D. Nye Borgerlige
  E. Klaus Riskjær Pedersen
  F. SF – Socialistisk Folkeparti (F)
  I.    Liberal Alliance
  K.   Kristendemokraterne
  O.  Dansk Folkeparti
  P.   Stram Kurs
  V.   Venstre, Danmarks Liberale Parti
  Ø.   Enhedslisten – De Rød-Grønne
  Å.   Alternativet

  Fortegnelsen over opstillede kandidater finder du her

 • Brevstem i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

  Du kan brevstemme i enhver kommune her i landet fra og med onsdag 15. maj til og med lørdag den 1. juni.

  Du skal tage legitimation med, fx sundhedskort, kørekort eller pas. Har du modtaget dit valgkort, skal du tage dette med. Valgkortet skal du have modtaget senest den 31. maj.

  I Vallensbæk Kultur- & Borgerhus kan du brevstemme i den betjente åbningstid, som er:

  • Mandag til torsdag kl. 11-19
  • Fredag kl. 12-17
  • Lørdag kl. 10-15

  Lørdag den 1. juni 2019 er sidste dag, du kan brevstemme. Og denne dag holder Vallensbæk Kultur- & Borgerhus åbent kl. 9-16.

  Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.

  I Vallensbæk Kultur- & Borgerhus er der opstillet stemmerum med hæve-/sænkebord og god plads til en kørestol. I stemmerummet er der lup, sort pen, LED-lampe og forstørrelsesapparat (et CCTV).

 • Brevstem i hjemmet

  Du kan søge om at brevstemme i dit hjem, hvis du på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke kan brevstemme i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, møde eller komme til valgstedet på valgdagen.

  Brevstemmeafgivning i hjemme sker onsdag den 29. maj.

  Sidste frist for ansøgning er lørdag den 25. maj kl. 12.

  Du kan søge ved at sende en mail til kommune@vallensbaek.dk og oplyse følgende:

  • Fulde navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Evt. mailadresse
  • Oplysning om dit opholdssted de sidste 3 uger før valgdagen

  Du kan også søge ved at udfylde et ansøgningsskema, som du finder her eller i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. Ansøgningsskemaet skal ud sende til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand eller aflevere i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

 • Brevstem i Rønnebækhus, Pilehavehus og Højstruphave

  Hvis du bor et af disse steder, kan du brevstemme der.

  Brevstemmeafgivningen sker onsdag den 29. maj.

 • Brevstem på sygehuse m.v.

  Hvis du er indlagt på sygehus eller er indsat i en af Kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan du afgive din stemme på institutionen på et nærmere fastsat tidspunkt forud for valgdagen.

 • Valgsteder i Vallensbæk

  • Vallensbæk Skole, Idræts Allé 15
  • Egholmskolen, Egholmvej 19
  • Pilehaveskolen, Horsbred 197

  Du kan se, hvordan Vallensbæk er inddelt i valgdistrikter på kortet, som du finder her.

  Handicaptilgængelighed på valgstederne

  Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed. Der er niveaufri adgang til stemmelokalerne.

  På hvert valgsted er der opstillet stemmerum med hæve-/sænkebord og god plads til en kørestol. I stemmerummet er der lup, sort pen, LED-lampe og forstørrelsesapparat (et CCTV).

 • Kørsel til valgstederne

  Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til valgstedet på valgdagen mellem kl. 11 og kl. 15.

  Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, kan du henvende til Direktionscentret på telefonnummer 4797 4525 fra tirsdag den 28.  maj til mandag den 3. juni kl. 12.00.

 • Handicaptilgængelighed på valgstederne

  Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed. Der er niveaufri adgang til stemmelokalerne.

  På hvert valgsted er der opstillet stemmerum med hæve-/sænkebord og god plads til en kørestol. I stemmerummet er der lup, sort pen, LED-lampe og forstørrelsesapparat (et CCTV).

  I Vallensbæk Kultur- & Borgerhus finder du et tilsvarende stemmerum.

 • Ændring af valgsted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

  Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen på et andet valgsted i kommunen end det, du er tildelt i henhold til din adresse.

  Det er dog en betingelse, at ændring af valgsted er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.

  Sidste frist for at indgive ansøgning er tirsdag den 28. maj kl. 12.

  Du kan sende din ansøgning til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand eller aflevere den i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

  Ansøgningsskemaet kan du hente her eller i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

 • Ophængning af valgplakater

  Valgplakater må ophænges fra lørdag den 11. maj kl. 12.

  De ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har stået for ophængningen.

  Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

  Du kan læse mere om reglerne om ophængning af valgplakater på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 • Her finder du yderligere oplysninger om folketingsvalget

  Du finder mere information om folketingsvalget på

Sidst opdateret 29.05.2019