You are here

Vederlag

Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen modtager vederlag for deres arbejde i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg (fagudvalgene).

De typer af vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmer får, er:

 • Fast vederlag
 • Udvalgsvederlag
 • Formandsvederlag
 • Tillægsvederlag

Desuden modtager medlemmerne i nogle tilfælde vederlag for at varetage kommunale hverv i selskaber, råd og nævn.

 • Vederlag for andre kommunale hverv

Regelgrundlag

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pensioner m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Kommunestyrelsesloven

Typer af vederlag

 • Fast vederlag

  Vederlaget gives for medlemskab af Kommunalbestyrelsen og for møder m.v. generelt som følge af medlemskabet af Kommunalbestyrelsen.

  Vederlaget er reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

  Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør det faste årlige vederlag 89.314 kr. (grundbeløb pr. 1. april 2016).

 • Udvalgsvederlag

  Vederlaget gives for medlemskab af Økonomiudvalget og de stående udvalg (fagudvalgene).

  I Vallensbæk Kommune er der nedsat følgende udvalg:

  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Børne- og Kulturudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget

  Udvalgsvederlaget er reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen har senest den 13. december 2016 fordelt en pulje på 55 % af borgmestervederlaget til medlemmerne af Økonomiudvalget og de 3 stående udvalg (fagudvalgene).

 • Formandsvederlag

  Vederlaget gives til formændene for de stående udvalg (fagudvalgene).

  Formandsvederlag er reguleret i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen samt i kommunens styrelsesvedtægt.

  Kommunalbestyrelsen har senest ved 2. behandling af styrelsesvedtægten fordelt en pulje på 93 % af borgmestervederlaget til formændene for de 3 stående udvalg samt formanden for Folkeoplysningsudvalget.

  Borgmesteren er formand for Økonomiudvalget. Der gives ikke vederlag for dette formandshverv - det er omfattet af borgmestervederlaget.

 • Tillægsvederlag

  Vederlaget gives til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet.

  Vederlaget er reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

  Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør det faste årlige vederlag 13.819 kr. (grundbeløb pr. 1. april 2016).

 • Vederlag for varetagelse af andre kommunale hverv

  Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan også modtage vederlag for at varetage hverv i råd, nævn og selskaber m.v., som de er udpeget til af kommunalbestyrelsen.

  Sådanne vederlag er reguleret i lovgrundlaget/vedtægterne for det pågældende råd, nævn eller selskab.

  Kommunalbestyrelsen skal hvert år offentliggøre oplysninger om vederlag, som medlemmer har modtaget det forudgående år for at varetage disse hverv.

  I 2019 modtog følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag for at varetage hverv i råd, nævn og selskaber m.v., som de er udpeget til af kommunalbestyrelsen:

  Borgmester Henrik Rasmussen

  • Biofos Holding I/S, næstformand: 51.210 kr.
  • Erhvervshus Hovedstaden, formand: 110.000 kr.
  • HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, bestyrelsesmedlem: 125.000 kr.
  • Hovedstadens Letbane, bestyrelsesmedlem: 100.000 kr.
  • VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, næstformand: 85.800 kr.
  • Vestforbrænding I/S, bestyrelsesmedlem: 22.600 kr.

  Kommunalbestyrelsesmedlem Anette Eriksen

  Folkeoplysningsudvalget, formand: 66.176 kr.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 09.12.2019