You are here

Kommuneplan-strategi 2014

Kommunalbestyrelsen har arbejdet med det, der skal fokus på i Vallensbæk Kommune de næste fire år. Resultatet er Kommuneplanstrategi 2014 - en bred udviklingsstrategi for kommunen.

I 2012 formulerede Vallensbæk Kommunalbestyrelse en langsigtet vision for Vallensbæk Kommune. Den blev fulgt op med Kommuneplanstrategi 2012, hvor kommunalbestyrelsen fastlagde en strategi for, hvordan vi skulle arbejde hen imod visionen. Du kan se en status på arbejdet med den tidligere kommuneplanstrategi her.

Med kommunalbestyrelsens formulering af Kommuneplanstrategi 2014 sætter vi barren højt i ambitionen om at nå visionen: ”Det hele menneske i fremtidens boligby”. Strategien indeholder otte temaer, der skal arbejdes med i de kommende fire år.

Med venlig hilsen

Henrik Rasmussen
Borgmester

Sidst opdateret 13.02.2018