You are here

Ledninger - Pas på, når du graver

  • ledninger

    Fotograf: Colourbox

Det er en god ide at undersøge, om der ligger ledninger i jorden, inden du begynder at grave.

Hvis du skal grave med et erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej, skal du lave en forespørgsel til kommunen i LER. Forespørgslen skal sendes, før du begynder at grave.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering driver Ledningsejerregistret og er myndighed for Loven om registrering af ledningsejere, som LER hører under.

LER formidler kontakten mellem graveaktører og ledningsejere og gør det lettere for entreprenører og andre graveaktører, at undersøge et graveområde og skaffe oplysninger om hvem, der har ledninger i jorden og hvor de ligger, inden de sætter et gravearbejde i gang.

Indhentning af ledningsoplyser sker via LER. Vallensbæk Kommune udleverer kun tegninger, som er søgt i LER.

Vi har oplysningerne om de ledninger vi som kommune ejer. Hvis der er andre ledningsejere i det område, som du søger om at grave i, vil de selv sende deres oplysninger.

Find information på LER Ledningsregisteret

Ledninger på egen grund

Hvis der er ledninger på din grund, kan du finde tegninger over dem i byggesagen for din ejendom.

Når du skal grave på privat grund, kan du gøre det uden en forespørgsel.

Sidst opdateret 16.12.2019