You are here

Løn under sygdom (§ 56-aftale)

Normalt udbetaler arbejdsgiver sygedagpenge eller løn under sygdom i medarbejderes første 21 fraværsdage af ethvert sygefravær.

En § 56-aftale dækker arbejdsgiverens omkostninger til sygedagpenge fra 1. sygedag. En § 56-aftale giver mulighed for at fastholde en medarbejder, som har øget risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behandling. Du kan indgå en § 56-aftale, hvis det forventes, at medarbejderes lidelse vil medføre fravær på mindst 10 dage om året.

Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats) fra medarbejderens første fraværsdag.

Aftalen indgås med jobcenteret i medarbejderens bopælskommune.

Kontakt

Sidst opdateret 05.08.2016