You are here

Musik, Kunst og Kultur

- En mangfoldig verden af udtryksformer. Mødet med musik-, kunst- og kulturfag i dagtilbud og skoler giver bl.a. kropslige, sanselige og kognitive oplevelser og erfaringer hos børn og unge.

Gennem musik, kunst, kultur og en mangfoldig verden af udtryksformer kan vi i fællesskab undersøge, skabe, udøve, opleve og erfare. Undersøgende møder med kunstens udstryksformer befordrer børn og unges socialisering og udvikling af identitet, empati, fantasi, kreativitet og livslyst. Her åbnes for nye perspektiver og erkendelser, der udfordrer dominerende forståelser og kalder på både stillingtagen og handling. Sanselige, kropslige og kognitive erfaringer og erkendelser er i spil.

I dagtilbud og skoler i Vallensbæk prioriterer vi, at børn og unge præsenteres for læreprocesser og miljøer, hvor de i fællesskaber oplever kunstens mangfoldige verden af udtryksformer og erkendelsespotentialer.

Gennem mange forskellige samarbejder mellem lærere, pædagoger, museumsformidlere, musikskolelærere, professionelle musikere, bibliotekarer og mange andre forskellige kulturskabere og kulturformidlere skabes rammerne for disse udfoldelsesmuligheder.

Kontakt

Tlf 4797 4519
Sidst opdateret 21.04.2020