You are here

Enighed om budget

Date: 16. September 2014
Alle partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse står bag forlig om budgettet for 2015. Budgettet vedtages endeligt den 8. oktober.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti har netop indgået forlig om Vallensbæk Kommunes budget for 2015. Budgetforliget indeholder investeringer til udvikling af blandt andet boliger til seniorer og investeringer på skoleområdet, hvilket er muligt på grund af besparelser i organisationen. Desuden nedbringes kommunens gæld.

Se det underskrevne forlig inklusiv de enkelte punkter i det skematiske budgetoverblik (pdf).

Budgetforliget sendes nu i høring og ventes vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Robust økonomi og mindre gæld

Forligsparterne holder fast i at sikre en robust kassebeholdning i Vallensbæk, og samtidig nedbringer budgettet gælden med 25 mio. kr. om året. Skatteprocenten og grundskyldspromillen holdes i ro.

Dækningsafgiften, der er en afgift for firmaer i Vallensbæk, nedsættes fra 10 til 9,9 promille til glæde for erhvervslivet i kommunen.

Højt serviceniveau fastholdes

Vallensbæk har gennem de seneste år været en af landets hurtigst voksende kommuner, og det har været vigtigt for forligsparterne at bibeholde et højt serviceniveau i kommunen.

Som et eksempel ændres der ikke i renovationsordningen, samtidig med at taksterne bliver nedsat med 365 kr. årligt til 2.186 kr. om året for en havebolig og med 109 kr. årligt til 1.586 kr. for en etagebolig.

Pilehaveskolen skal renoveres

Renoveringen af Pilehaveskolen er tænkt ind i budgettet henover de næste år. Der er allerede afsat 12 mio. kr., og i alt vil der blive investeret 45 mio. i ombygning og renovering af skolen.

Seniorbofællesskab for borgere på 55+

Vallensbæk Kommune ser med stor glæde på Vallensbæk Boligselskab og KABs planer om at bygge 50 lejligheder til seniorer på stationstorvets nordlige del. Kommunen bidrager til projektet med et grundkapitalindskud.

Fokus på trafiksikkerhed

Der er afsat penge i forliget til en trafiksikring af krydset ved Vallensbæk Torvevej og Idræts Allé. Det skal undersøges, hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at forbedre trafiksikkerheden til og fra Vallensbæk Idrætscenter og Vallensbæk Skole, fx med rundkørsel, lyskryds eller lignende.

Desuden fortsætter projektet med at indsnævre Vallensbæk Torvevej fra fire til to spor. I budgettet er der sat penge af til strækningen fra Strandesplanaden til Gammel Køge Landevej. Det vil blandt andet nedbringe bilernes hastighed på Vallensbæk Torvevej og dermed skabe en mere sikker skolevej for børnene på Egholmskolen.

Som en del af budgettet er der aftalt endnu et tiltag for at fremme trafiksikkerheden: Der opsættes knallertbomme ved Idrætscentret.

Støjen skal nedbringes

Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen tager en mere aktiv rolle i bekæmpelsen af trafikstøj, og dette er også formuleret i kommuneplanstrategien.

Der bliver derfor afsat penge til at indgå i en tværgående indsats, hvor Vallensbæk Kommune i samarbejde med forskere, erhvervsdrivende og andre kommuner udvikler og fremmer løsninger til støjbegrænsning – for eksempel kunne Vallensbæk Kommune ligefrem være et forsøgsområde for støjbekæmpelse.

En styrket indsat for pårørende

Der afsættes midler til at intensivere den opsøgende og rådgivende funktion i forhold til pårørende – typisk ægtefæller – til borgere, der har været ramt af for eksempel hjerneblødning, falduheld, demens mv.

Disse pårørende oplever, at der skal ydes en helt anden hjælp til ægtefællen/familiemedlemmet, og en mere opsøgende virksomhed vil kunne nå ud til flere familier.

Sund og nem mad til familierne

Næsten halvdelen af fædre til børn i 2.-4. klasse i Vallensbæk har været på Fars Køkkenskole, hvor både børn og fædre lærer at tilberede sund hjemmelavet mad. De første år var projektet finansieret af Nordea-fonden.

Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde og videreudvikle dette indbydende køkken-univers, der har både social og sundhedsmæssig betydning for mange familier i Vallensbæk, og der afsættes derfor ressourcer til at Fars Køkkenskole kan fortsætte i kommunens regi.

Besparelse på varekøb og tjenesteydelser

Den største besparelse ligger i en fastholdelse af administrationens og institutionernes budget til for eksempel varekøb og tjenesteydelser, hvor budgettet bliver det samme i 2015 som i 2014, uagtet inflation og prisstigninger. Det giver en samlet en besparelse på knap 7 mio. kr. Besparelsen omfatter ikke lønninger, som vil blive reguleret som normalt.

Med venlig hilsen

Henrik Rasmussen (C)

Søren Wiborg (A)

Kenneth Kristensen Berth (O)

Niels Jørgensen (V)

Erdal Colak (F)

Sidst opdateret 25.09.2014