You are here

Et skridt nærmere letbanen

Date: 24. februar 2017
Kom med til kommunalbestyrelsens møde på onsdag den 1. marts kl. 17.30 og hør om ekspropriationer i forbindelse med Letbanen, lokalplan for Vallensbæk Nordmark og meget andet.

For at skabe plads til letbanen, er det nødvendigt for Hovedstadens Letbane at inddrage nogle arealer langs Søndre Ringvej midlertidigt og permanet. I Vallensbæk Kommune drejer det sig primært om kommunalt ejede arealer.

På mødet skal kommunalbestyrelsen også tage stilling til lokalplanforslaget for Vallensbæk Nordmark, som har været i høring i otte uger. De skal også tage stilling til økonomien omkring genhusning af børnene fra Birkely, der får til huse i Byggeren, mens der tages stilling til, hvad der skal ske med Birkely, som er helt ødelagt efter vandskaden.

Du kan se hele dagsordenen her.

Kommunalbestyrelsens møder er åbne for alle og afholdes i rådhusets kantine.

Sidst opdateret 24.02.2017