You are here

Affaldstømningen er genoptaget

Date: 17. Maj 2019
Skraldemændene hos renovationsselskabet Remondis har genoptaget arbejdet, og der bliver hentet skrald igen.

Affaldstømningen var ramt af en arbejdsnedlæggelse i går. Konflikten mellem medlemmer af 3F og renovationsfirmaet Remondis er nu afsluttet, og der bliver igen tømt affald.

Der kan gå et par dage, før affaldstømningen er tilbage til normalen.

Hold dig orienteret på Vestforbrændings hjemmeside.

Indtil du får hentet dit skrald, kan du evt. have glæde af nedenstående tips.

Gode råd om dagrenovation, mad- og restaffald:

 • Hvis beholderen er fyldt, kan der sættes sække med affald ved siden af beholderen til afhentning. Det anbefales at opbevare affaldssækkene et sted, hvor rotter og fugle ikke kan komme til det f.eks. i et skur eller lignende indtil, indsamlingen genoptages.
 • Alle affaldsfraktioner (på nær dagrenovation, mad- og restaffald) kan afleveres på genbrugsstationerne. 
 • Hvis du har to-kammerbeholder ved husstanden, kan du også vælge at sætte klare plastposer med sorteret metal, plast, glas og papir ved beholderne. Så tager skraldemanden det med ved næste normale tømmedag. 

Sådan undgår du lugtgener og maddiker i madaffaldet:

 • Dryp madaffaldet godt af
 • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle (f.eks. fisk og kød)
 • Brug evt. to poser til mad i stedet for én
 • Skift posen til mad hver 2. dag
 • Undgå at overfylde posen, og husk at lukke den med en knude
 • Læg posen til mad forsigtigt i din udendørsbeholder, så der ikke går hul på den
 • Stil så vidt muligt din udendørsbeholder i skyggen
 • Hold altid låget på din indendørs biospand og din udendørsbeholder lukket
 • Vask din indendørs biospand og din udendørsbeholder med vand og sæbe efter behov
Sidst opdateret 17.05.2019