You are here

Asfaltarbejde torsdag aften og nat

Date: 19. Juni 2017
I tidsrummet cirka kl. 20 torsdag den 22. juni til fredag morgen kl. 05 udlægges der asfalt på Vallensbæk Stationstorv.

I denne periode vil der kun være et kørespor farbart ad gangen. Adgangen til Stationstorv Syd og parkeringskælderen vil være begrænset, ind- og udkørsel vil dog stadig være muligt. Når der lægges slidlag på den nye cykelsti vil cyklister og fodgængere være henvist til kørebanen.

Busserne har ikke mulighed for at køre ind på Vallensbæk Stationstorv så længe asfaltarbejdet pågår. I perioden vil linje 143 have endestation ved stoppestedet ”Rønnebækhus”. Nærmeste stoppested for linje 166 er det nye stoppested ”Nøddebo Alle”. Passagerer bedes holde sig orienteret på www.moviatrafik.dk.

Hensigten med natarbejdet er at genere færrest muligt i det travle centerområde. Nærmeste beboere kan dog blive generet af støj fra arbejdet i løbet af natten.

Hvis der loves regn den pågældende nat, vil asfaltarbejdet blive udskudt og ny dato udmeldt.

 

Sidst opdateret 19.06.2017