You are here

Birkelys børn er rykket ind i Byggeren

Date: 02. marts 2017
Daginstitutionen Birkely blev i januar ramt af en omfattende vandskade. Nu er børnene rykket ind i ’Byggeren’, indtil en ny institution er opført.

Mandag rykkede Birkelys børn og voksne ind i ’Byggeren’, som er sat i stand og skal huse børn og personale, til en endelig løsning er fundet.

Til en start blev børnene genhuset i naboinstitutionen Regnbuen, indtil forældrebestyrelse, forvaltning og politikere fandt en mere langsigtet løsning. Nu har kommunens tekniske team sat ’Byggeren’ fint i stand, og i mandags kunne børn og personale indtage de nye lokaler.

Byggeren har hidtil huset Juniorklubben. Nu deler Juniorklubbens børn lokaler med SFO-børnene i Klub Nordmark.

’Det er ærgerlig situation, og forældre og medarbejdere har medvirket til at få løst den akutte situation rigtig fint. Alle børn har fået mindre plads, og derfor skal der findes en anden, permanent løsning. Men indtil da er det vigtigste, at børnene kan få den samme, trygge hverdag, som de har haft indtil nu. For de yngste i Birkely, der skal være i institutionen hele dagen, er Byggeren en fornuftig løsning, indtil en ny institution er opført. For Juniorklub- og SFO-børnene skal rammerne i eftermiddagstimerne naturligvis også være gode, og derfor sætter vi penge af også til at optimere rammerne i Klub Nordmark, indtil en permanent løsning er fundet,’ siger borgmester Henrik Rasmussen.

Dialog om fremtiden

Mandag aften mødtes forældre, forvaltning og politikere i Byggeren. Både for at se lokalerne sammen, og for at drøfte både den nære og den lidt fjernere fremtid. Birkelys gamle bygning står ikke til at redde, og placeringen af og størrelsen på en ny institution i det nordlige Vallensbæk var derfor et vigtigt emne for alle.

’Det, der er helt sikkert, er at vi bevarer antallet af daginstitutionspladser i Nord. Når vi kigger på befolkningsprognoserne, viser de, at der også i fremtiden vil være børn til pladserne. Om man skal flytte en smule på placeringen, så tilkørselsforhold og dermed børnenes udeområder bliver bedre, og om man kan finde en helt ny og fantastisk byggestil, der passer bedre til moderne børn og pædagogik, det må vi se på. Men selvfølgelig skal der etableres lige så gode forhold som børnene har haft hidtil – eller bedre. Både for klubbørn, daginstitutionsbørn og bamsegruppebørn, som har særlige behov,’ siger Henrik Rasmussen.

Helhedsplan skal lægges

Juniorklubben, der hidtil har benyttet Byggeren, er flyttet i Klub Nordmark sammen med SFO-børnene.

’Man skal huske, at dette også berører børn i andre institutioner end Birkely, og at tidsperspektivet betyder, at de børn, der skal indtage nye lokaler om et par år, for langt de flestes vedkommende ikke vil have kendt til det gamle Birkely. Derfor skal vi politikere, når vi lægger planer for budget 2018 og dermed den nye daginstitution, have helikopterblikket på og finde en helhedsplan for alle børn i daginstitution, klub og SFO – så alle får bedst mulige forhold. Og det er vigtigt, at forældrene bliver inddraget både på kort og lang sigt,’ siger Henrik Rasmussen.

Sidst opdateret 02.03.2017