You are here

Brandhaner bliver efterset

Date: 16. Juni 2020
  • Drikkevand

    Vandet i din vandhane kan blive rødbrunt i forbindelse med eftersyn af brandhanerne. Det er helt ufarligt for dig.

I løbet af de næste uger vil Beredskab 4K efterse brandhanerne i Vallensbæk. Eftersynet er nødvendigt for at sikre, at brandhanerne er funktionsdygtige og virker, når der er behov for det.

Eftersynet af brandhanerne kan medføre, at vandet i din vandhane farves rødbrunt, og at smagen ændres. Dette er helt uskadeligt for dig. Rødbrunt vand skylles ud af rørene ved, at du lader vandhanen løbe, til vandet er klart igen.

Hvad gør jeg, hvis vandhanen tilstoppes efterfølgende?

Det kan ske, at løsrevne partikler fra vandinstallationen, fx kalk og rustskaller, tilstopper vandinstallationerne. Partiklerne samler sig tit i vandhanens perlator (luftblander), som kan skrues af og renses. Inden perlatoren skrues på igen, skylles vandinstallationen igennem ved at åbne helt for vandhanen i nogle minutter. Partiklerne kan også samle sig i filtrene i et badearmatur – eller blandingsbatteri. Der skal lukkes for vandet til armaturet, inden det skrues af og filtrene renses.

Hvis toilettet løber, efter vandet har været brunt, kan det være fordi, der sidder partikler i klemme i svømmerventilen, som forhindrer den i at lukke tæt. Der skal lukkes for vandet til toilettet, før svømmerventilen renses.

Sidst opdateret 16.06.2020