You are here

Der arbejdes fortsat på Vallensbæk Stationstorv

Date: 07. Juli 2017
Tirsdag og onsdag i uge 28 færdiggøres asfaltarbejdet på Vallensbæk Stationstorv ved Egholmskolen.

Både vejarbejde og amfi afsluttes midt i juli, hvorefter der kun forventes mindre finisharbejder. Lyssøjler monteres sidst i juli, men den tekniske indmad ankommer først til august. Der forventes at være lys i søjlerne inden den 15. august, når det nye fælleslokale og amfien indvies.

Parkeringspladsen afspærres

Der vil fortsat være midlertidige busstoppesteder ude på Vallensbæk Stationstorv indtil ombygning af torvepladsen er afsluttet. Ifølge den private bygherre spærres der helt af for parkering på den sydlige torveplads i ugerne 28+29+30, hvor der henvises til parkering i kælderen og på det nordlige stationstorv. Afspærringen sker for at kunne retablere parkeringsarealet med ny belægning indenfor en begrænset periode. Hele torvepladsen forventes at stå færdig sidst i september, mens byggeriet forventes færdigt i slutningen af december.

Asfalten lægges om

På Vallensbæk Torvevej har vi haft nogle udfordringer med den nye asfalt. Det betyder at der skal ske nogle ændringer, som medfører nyt asfaltarbejde. Arbejdet forventes udført sidst i august.

Der laves ikke striber og afmærkning i rundkørslerne før asfaltarbejdet er helt afsluttet.

Jordbunker fjernes løbende

Arbejdet med det grønne strøg, som skal løbe langs Vallensbæk Torvevej, går i gang sidst i august. Jordbunkerne der er stakket op langs Vallensbæk Torvevej vil blive fjernet i takt med, at etableringen af det grønne strøg skrider frem.

Kiss and ride og ny parkeringsplads

Anlægsarbejdet på Egholmvej er i fuld gang. De nye parkeringspladser og ’kiss and ride’ forventes afsluttet inden skolestart.

Sidst opdateret 04.09.2017