You are here

Det nye vandråd er udpeget

Date: 19. februar 2020
Det nye vandråd for hovedvandoplandet til Køge Bugt er blevet nedsat på et møde den 6. december 2019.

Vandrådet består af repræsentanter fra foreninger og organisationer, der har naturinteresser, rekreative interesser og erhvervsinteresser med tilknytning til vandmiljøet som primære fokus.  

Der kan deltage én repræsentant fra hver forening eller organisation og højst 20 medlemmer i alt. Køge Kommune er valgt som sekretariatskommune for betjening af vandrådet. 

Medlemmer af Vandrådet for oplandet til Køge Bugt:  

 • DANVA 
 • Danske Kloakmestre  
 • Dansk Skovforening 
 • Gefion  
 • Landbrug & Fødevarer 
 • Sjællandske Familielandbrug  
 • Dansk Naturfredningsforening 
 • Dansk Ornitologisk Forening 
 • Friluftsrådet 
 • Dansk Sportsfisker Forbund  
 • Køge Sportsfiskerforening  
 • KFUM spejderne 

Flere organisationer har ikke fået plads i Vandrådet i denne omgang. Det skyldes princippet om ligelig fordeling af frilufts- og erhvervsinteresser i Vandrådssammensætningen.  

Vandrådet får politisk indflydelse 

Ifølge lov om vandplanlægning skal danske kommuner etablere et vandråd, hvis foreninger eller organisationer udtrykker et ønske om det. 

Det nye vandråd har mulighed for at få indflydelse på de politiske beslutninger på området. 

Sidst opdateret 19.02.2020