You are here

Det skal være lettere at skabe vækst

Date: 09. April 2018
  • Rådgivning af iværksætter

    Rådgivning til iværksættere, der vil starte egen virksomhed er et tilbuddene i erhvervsfremmesystemet.

Virksomheder skal lettere kunne få hjælp og rådgivning.

Regeringen har ønsket et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem, og derfor blev der sidste år nedsat et udvalg, der skulle komme med forslag til et bedre og mere effektivt system til at understøtte vækst og virksomheders behov.

Udvalgets arbejde er nu færdigt og indeholder en række anbefalinger. Blandt andet skal der være en fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats; der skal laves en digital platform og nye Erhvervshuse, som giver bred adgang til vejledning af høj kvalitet. Og kræfterne skal samles i færre, landsdækkende klynger og netværk.

Udvalget anbefaler, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet og forhindre knopskydninger. Udvalget anbefaler også, at de i dag over 60 offentligt støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger svarende til én klynge per styrkeposition fordelt over landet. Dertil kan der være et mindre antal ”start up” klyngeorganisationer inden for nye spirende erhvervsområder.

På baggrund af udvalgets anbefalinger vil regeringen indlede politiske drøftelser om at forenkle erhvervsfremmesystemet, så virksomheder over hele landet vil mærke en klar forbedring.

Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen er samtidig bestyrelsesformand i Væksthus Hovedstadsregionen. Han er positiv over for udvalgets anbefalinger, som han kalder interessante og i tråd med virksomhedernes behov.

”Med et styrket kommunalt ejerskab vil fremtidens erhvervsfremme understøtte de lokale styrkepositioner og udfordringer, samtidig med at indgangen til systemet forenkles med færre aktører og mere digitale løsninger. Bestyrelsen ser frem til at understøtte og samarbejde med det politiske system, så de gode anbefalinger fra forenklingsudvalget bliver til lovgivning og rent faktisk kan blive implementeret”, siger Henrik Rasmussen.

Sidst opdateret 09.04.2018