You are here

Egholmvej omlægges

Date: 21. Juni 2017
Arbejdet gennemføres i skoleferien fra den 26. juni til den 11. august 2017. Vejen vil være lukket for gennemkørsel hele perioden.

For at gennemføre omlægningen inden næste skoleår starter, er det nødvendigt at lukke Egholmvej helt, mens arbejdet står på. Der vil dog være en afmærket stipassage fra Vallensbæk Torvevej gennem arbejdsområdet, med indgang nord for den nye rundkørsel.

Begrænset parkeringsmulighed

Vi håber, at mange vil vælge cyklen i sommerperioden, så behovet for parkering begrænses. Den eksisterende bom fra den sydlige siden åbnes, og der vil være et ganske begrænset antal midlertidige p-pladser foran skolens hovedindgang. Ved absolut behov for parkering henvises til Egholmvej, Sælsøvej og Skærsøvej syd for skolen. Det er lukkede boligveje, så vis hensyn, når I sætter bilen her.

Når anlægsarbejdet er færdigt, genåbnes Egholmvej fra Vallensbæk Torvevej med skråparkering langs vejen, Kiss & Ride-bane til hurtig af- og påstigning samt vendeplads. Det gamle parkeringsområde indrettes til boldspil og ophold for de større elever.

Sidst opdateret 21.06.2017