You are here

Fortsat tre ugers Sommer Camp

Date: 02. marts 2017
Et flertal mener, at det vil gå ud over pædagognormeringen i hverdagene, hvis campen kun afholdes to uger.

Kommunalbestyrelsen nedstemte onsdag aften et forslag om at korte Sommer Camp for SFO-børn ned fra tre til to uger. Flertallet mener, det vil gå ud over pædagognormeringen i hverdagene.

Da Kommunalbestyrelsen med budget 2011 indførte det fælles tilbud Sommer Camp for børn i kommunens tre SFOer i skolernes sommerferie, var det for at spare på løntimerne i de uger, hvor de fleste børn alligevel holder ferie med deres forældre, og fremmødet i SFO’erne derfor er mindre. Alternativet ville have været at sprede den nødvendige besparelse ud over hele året, og dermed nedsætte antallet af medarbejdere i både hverdag og ferie.

Det er også begrundelsen for, at et flertal i Kommunalbestyrelsen netop har stemt imod forslaget om at korte det fælles sommertilbud ned fra to til tre uger:

’Selvom vi hvert år beder forældrene melde ind hvilke uger, deres børn skal passes, oplever vi, at langt færre børn reelt møder op i sommerugerne. Ved at samle de tre SFOers børn og medarbejdere sikrer vi dels, at der ikke er uforholdsmæssigt mange voksne pr. barn, dels at der er nok børn til at lave noget rigtig sommersjov. Hvis vi fordelte børn og medarbejdere ud på tre institutioner, ville vi opleve, at vi bemandede SFOer, hvor ingen børn mødte op. Det har vi oplevet før Sommer Camp blev indført – og det er simpelthen rigtig kedeligt for børn, der sidder uden kammerater, og uhensigtsmæssig brug af borgernes skattepenge’, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Sidst opdateret 02.03.2017