You are here

Grønt strøg med oplevelser

Date: 15. Januar 2018
Frem mod sommeren går Vallensbæk Kommune i gang med at tilplante det grønne strøg, der forbinder by og natur langs Vallensbæk Torvevej. Samtidig bliver der etableret oplevelses- og aktivitetsrum.

Den slyngede granitsti er ved at tage form, så den kan sno sig gennem den grønne beplantning mellem Stationstorvet og Strandvejen. Undervejs vil der være områder med oplevelser og aktiviteter. Ved Egholmskolen etableres fem oplevelsesrum og en vandlegeplads. På en af gavlene ud mod det grønne strøg bliver der opsat en digital læringsvæg med indbyggede spil til fri benyttelse for alle, der kommer forbi. Læringsvæggen kan også benyttes i skolens undervisning, fordi den kan tale sammen med en læringsdatabase, der dækker alle alderstrin og mange forskellige fag.

Leg og læring på helt nye måder

De fem oplevelsesrum kommer til at indeholde en legeplads med trampoliner, forskellige spil, et parkour-anlæg og en digital fortællebænk, der fortæller historier, når man sætter sig. Historierne i bænken kan udskiftes, så bænken kan integreres i skolens undervisning. Samtidig kan fx foreninger lave fortællinger, der både oplyser og opfordrer til aktiviteter.

Desuden vil de større børn kunne boltre sig i parkour-anlægget, og endelig etableres der et boldbur med en interaktiv fodboldbane med sensorteknologi og intelligente målrammer, der kan udfordre spillerne og give helt nye fodboldoplevelser.

Lunden – byens nye plads

I umiddelbar forlængelse af de fem oplevelsesrum anlægges Lunden: en rund plads omgivet af kirsebærtræer, og i midten en rund bænk. På pladsen kan der sættes boder og telte op, når der fx skal være loppemarked.

Rend og hop

I den sydlige ende af det grønne strøg ud for villaerne bliver der plantet stauder, buske og træer. I området placeres 3-5 bænke, så der også bliver siddemulighed på den del af strækningen.

I området ved stien ind til Selsøvej bliver der opsat enkelte crossfit-elementer til gavn for motionister og løbere i stil med det, der er etableret ved Sundhedshuset i det nordlige Vallensbæk.

Den sydlige del af det grønne strøg bliver let kuperet med lave forhøjninger og regnbede. Den brede promenadesti placeres ud mod cykelstien og uden om de våde regnbede, der anlægges med hoppestier til børn og barnlige sjæle.

Hvornår bliver det færdigt?

Arbejdet med det grønne strøg og de forskellige oplevelses- og aktivitetsrum igangsættes i foråret og forventes færdigetableret inden årets udgang. 

Sidst opdateret 15.01.2018