You are here

Grundvandsplan i høring - vær med til at passe på grundvandet

Date: 06. November 2019
Grundvandsplanen for Vallensbæk Kommune er i høring. Det betyder, at du kan have indflydelse på, hvordan vi fremover skal passe på vores grundvand.

Formålet med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Vallensbæk Kommune er at sikre et overblik over, hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource.  

I starten af oktober sendte kommunalbestyrelsen forslaget til en ny grundvandsplan i høring i 12 uger. Det betyder, at du stadig har mulighed for at gøre indsigelser eller komme med kommentarer til planen.  

Høringsperioden går fra 22. oktober 2019 til 16. januar 2020.   

Hvad kan vi gøre?

I Vallensbæk bor vi helt særligt, for vi bor nemlig ovenpå vores drikkevand. Det betyder også, at både borgere, medarbejdere og andre, der færdes i kommunen, skal lære at begå sig, så vi på bedst mulig vis kan passe på vores grundvand – vores drikkevand.  

Hvis du vil blive bedre til at passe på grundvandet, kan du blandt andet holde din have sprøjtefri, spare på vandet, når du går i bad, vasker op og vasker bilen og minimere dit forbrug af salt i indkørslen og på fortovet om vinteren.  

Vallensbæk Kommune vil blandt andet sørge for at indsatsplanen for grundvandet bliver bragt i spil, vi vil lave kampagner om sprøjtemidler og saltning, lave tilsyn med virksomheder, sørge for pesticidfri drift på offentlige arealer og oprense forurening.  

Sammen - både borgere og kommune – kan vi sørge for, at vores grund- og drikkevand i fremtiden er ligeså rent, som det er i dag. Vi skal sammen passe på vandet.  

Indsend dit høringssvar 

Da Ishøj Kommune er miljømyndighed for både dem og Vallensbæk, skal du sende dit høringssvar til dem.  

Høringssvar sendes til pvm@ishoj.dk eller til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj senest den 16. januar 2020. 

Sidst opdateret 06.11.2019