You are here

Idrætsdag for Pilehavehus og Løkkekrogen

Date: 20. September 2019
Ældre borgere fra Pilehavehus og yngre beboere fra bofællesskabet i Løkkekrogen er samlet for at bevæge sig i hinandens selskab til en fælles idrætsdag.

Solen skinner på beboerne fra både Pilehavehus og Løkkekrogen, der har samlet sig om havebordene ved petanquebanen på Pilehavehus. Alle er forventningsfulde og klar til dagens idrætsdag, hvor de skal dyste i blandt andet siddende hockey.  

“Jeg skal være på vinderholdet”, siger Christina Løfqvist afdelingsleder i hjemmeplejen og til det svarer Henry Killian, der bor med sin kone på Pilehavehus, og derfor er dukket op til idrætsdag:  

“Det kan du ikke, for der skal også være plads til mig.”    

Opvarmningen til efterårets idrætsdag for Pilehavehus og Løkkekrogen foregår om havebordene. Siddende kaster beboere og personale ærteposerne mellem hinanden og fortæller, hvad de hedder, når de griber posen. Både ærteposer og friske kommentarer flyver gennem den varme efterårsluft, mens legen er i gang. 

Du er ikke nødt til at bo på hverken Pilehavehus eller Løkkekrogen for at vide, at både beboere, SOSU-medarbejdere og pædagoger kender hinanden og deres borgere særdeles godt. Med ærteposelegen kommer de til at kende hinanden endnu bedre på tværs af institutionerne. 

“Alting er sjovt i dag. Jeg er veltrænet i hockey, for jeg spiller hockey på mit arbejde,” siger Casper Jørgensen beboer på Løkkekrogen.  

Efter opvarmningen, som både bestod af kast med ærteposer og bolde og boogie-woogie spillet på guitar af Casper, går hockeykampen i gang.  

Relationer og samvær er vigtigst 

For Per Nielsen Alstrup afdelingsleder i bofællesskabet handler det om at skabe værdi for borgerne gennem glæde, nye bekendtskaber og bevægelse. 

“Der er en værdi i idrætsdagen, som ikke kan måles og vejes”, siger han. 

At være sammen om en idrætsdag skaber både glæde for beboerne, medarbejderne og de pårørende. Liff Hansen, der er mor til og værge for en beboer fra Løkkekrogen, sætter pris på de relationer, der skabes på tværs mellem de nærtliggende institutioner i Nord – herunder Pilehavehus og Løkkekrogen. 

Willi Thøgersen, der har boet i Pilehavehus igennem længere tid, kender de fleste af de andre beboere. Derfor sætter han også stor pris på, at de i fællesskab med Løkkekrogen og deres beboere kan holde en fælles idrætsdag.  

“Det er dejligt at holde idrætsdag sammen med beboerne fra Løkkekrogen. De er friske glade og søde,” siger Willi.  

Dagen sluttede med præmier til alle, fælles sang, igen akkompagneret af Casper på guitar, og derefter frokost i cafeen på Pilehavehus. 

Sidst opdateret 20.09.2019