You are here

Køer på græs

Date: 07. April 2017
Den 10. april kommer der igen køer i indhegningerne i Vallensbæk.

Vallensbæk Kommune har indgået en aftale om naturpleje med firmaet Rent a Cow. Firmaet opsætte skilte med kontaktoplysninger ved de områder, hvor køerne sættes ud.

Rent a Cow vurderer selv, hvilke områder, der er klar til afgræsning. Der kommer ikke kvæg på arealet ved Vallensbækvej foreløbigt, da græsset skal mere i vækst.

Køerne bliver sat ud som en del af den generelle naturpleje i Vallensbæk Kommune. Det gør kommunen fordi, køer kan medvirke til at skabe et mere varieret dyre- og planteliv til gavn for både dyr og mennesker.

Sidst opdateret 19.06.2017