You are here

Kommuner ønsker bedre muligheder for udvikling

Date: 14. Maj 2018
  • Besøg i Strandparken

    Repræsentanter fra Strandparken og borgmestrene fra Ishøj, Greve, Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk var sammen med Brian Mikkelsen ude at se mulighederne for udvikling af området.

  • Besøg i Strandparken

    Vallensbæks tekniske chef Kristine Klæbel, borgmester Henrik Rasmussen fra Vallensbæk og borgmester Helle Adelborg fra Hvidovre forklarer erhvervsministeren om kommunernes ønsker til Strandparken.

Erhvervsministeren var mandag på besøg i Strandparken, hvor han fik input til revisionen af den såkaldte fingerplan.

Kommunerne, der tilsammen ejer Strandparken, har netop haft besøg af erhvervsminister Brian Mikkelsen. Formålet med besøget var at ministeren kunne høre om kommunernes ønsker til den nye udgave af fingerplanen.

Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Grundtanken er at koncentrere boliger og virksomheder i nogle ”fingre”, der vokser ud fra København – og så opretholde grønne kiler imellem fingrene.

”Det var faktisk en rigtig god vision, politikerne havde dengang – at man sørger for, at der er styr på, hvor man kan bygge, og hvor der skal være grønt. Men vi oplever nogle gange, at fingerplanen giver for store begrænsninger. Og det er vel egentlig heller ikke så mærkeligt, at en plan med over 70 år på bagen efterhånden trænger til en justering”, mener borgmester Henrik Rasmussen fra Vallensbæk, der nævner netop Strandparken som eksempel.

”Vi ønsker at beholde de rekreative områder – samtidig med at vi vil udvikle dem på en naturlig måde. Det kan for eksempel være ved at bygge en badeanstalt, udvide Vallensbæk Havn eller etablere en naturlegeplads, hvor skoleelever kan komme og lære om naturen. Men reglerne i fingerplanen er så strikse, at vi ikke må lave sådan nogle ting i dag”, forklarer Henrik Rasmussen.

Andre udviklingsmuligheder kunne være stier med bedre tilgængelighed, tilbehør til kajakroning i indsøerne – eller tiltag til klimasikring.

Og erhvervsminister Brian Mikkelsen er positiv over for borgmestrenes ønsker.

”Strandparken er et kæmpe aktiv, som vi skal beskytte, men man kan godt være mere fleksibel. Der er nogle restriktioner, som jeg godt vil se på, om man kan gøre lidt løsere. Det er det budskab, borgmestrene har givet mig med i dag og som jeg vil tage med mig hjem, når jeg kigger på, hvordan man kan skabe udvikling i Strandparken”, siger ministeren.

Ejerkommunerne foreslår, at de forskellige nye udviklingsprojekter bliver etableret i form af nogle enkeltstående støttepunkter, sådan at man fortsat passer på naturen og sørger for at langt størstedelen af området fortsat vil være strand og klit.

Strandparken ved Køge Bugt ejes i et fællesskab mellem kommunerne Ishøj, Greve, Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk.

Sidst opdateret 14.05.2018