You are here

Lærere diskuterede læring og dannelse

Date: 09. Juli 2019
”Begejstring som drivkraft” var overskriften for Læringsfestivalen, hvor lærerne fra folkeskolerne i Vallensbæk var samlet til en fælles dag.

Begejstring var i spil på mange forskellige måder i løbet af Læringsfestivalen den 2. juli, ligesom der var tid til at reflektere over og diskutere begejstring i forhold til læring og dannelse.

Musikken satte rammen

Efter ankomst og morgenkaffe samledes alle i fælles morgensang. Og derefter var der koncert med folkemusikgruppen ”Svøbsk”, hvor hele salen blev inddraget i sang undervejs. Koncerten var startskuddet for et nyt samarbejde mellem Vallensbæk kommune og ”Levende Musik i skolen”. I de kommende skoleår vil alle elever på de tre folkeskoler opleve skolekoncerter med professionelle musikere og vidt forskellige musikgenrer.

Begejstring som drivkraft

Til at åbne og guide refleksionsrummet omkring ”begejstring som drivkraft” var Jens Skou Olsen inviteret til at være dagens oplægsholder. Han er Ph.D, forfatter og musiker og er en del af tænketanken Sophia, der arbejder med pædagogik og dannelse.

Som del af seancen med Jens Skou Olsen fik salen også ’elevens stemme’ med i rummet, da en repræsentant fra Danske Skoleelever, Michael Magnus Nymand, gav sit energisk indspark om, hvad der skal til for at skabe god læring.

Leg med Fremtiden

I efteråret 2019 etableres Makerspaces på alle tre folkeskoler. Et Makerspace er et slags kreativt værksted for digital teknologi, og der skal fremover udforskes mange flere muligheder indenfor kodning og teknologi. Som optakt til dette deltog alle lærerne i workshops med Micro:bit – under overskriften ”teknik, kreativitet, sjov og ballade”

Eleven i centrum

Elevens blik var afsæt for flere af eftermiddagens workshops. Micki Sunesen fra Nordic Learning fortalte om, hvordan man kan tilrettelægge læringsforløb, hvor eleverne arbejder med reelle konkrete udviklingsopgaver med en tilgang som forskere. Camilla Mørk fra MENSK afholdte workshop om rammesætning af elevernes selvbestemmelse i læreprocesser. Søren Peter Dalby fra Astra/Sciencetalenter gav input til læringsforløb, der tager afsæt i det såkaldte tenacity-begrebet, der handler om vedholdenhed. Og Simon Skov Fougt fra Danmarks Pædagogiske Universitet talte om sammenhænge fra virkeligheden kan danne ramme om læringen.

Musikken får alle mennesker til at åbne sig

Alle lærerne afsluttede dagen i fællesskab med fokus på puls, rytmer, koordination, remser og energi. Stomp-instruktør Peter Alltmann samlede således Vallensbæk Kommunes lærere i et slagkraftigt og energisk Stomp-orkester. Og det blev også til masser af fælles grin i det store rytme-rum.

For ”Musikken får alle mennesker til at åbne sig”, som en af musikerne i folkemusikbandet ”Svøbsk”, så fint sagde i starten af dagen.

Sidst opdateret 28.08.2019