You are here

Letbanen: Anlægsarbejdet starter 2018

Date: 06. Juli 2017
Når Letbanen er på skinner i 2024, kører den mellem Ishøj og Lyngby med afgange hvert femte minut - og to-tre stop i Vallensbæk. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i 2018 og vil påvirke os alle.

Når byggefasen går i gang, vil trafikanter, naboer, erhvervsliv og borgere generelt blive påvirket. Omfanget og varigheden af gener som støj og trafikomlægninger vil varierer langs strækningen, og det er endnu for tidligt at sige præcis, hvad det vil få af betydning her i Vallensbæk.

Vi har samlet de informationer, det på nuværende tidspunkt er muligt at give på www.vallensbaek.dk/letbanen. Her kan du læse om selve Letbanen, strækningen, betydningen og hvad der gøres, for at minimere generne fra byggeriet. Du kan også se en kort film, der viser hele ruten på tre minutter. Der vil, når vi når tættere på anlægsfasens opstart, blive arrangeret et borgermøde, hvor man kan stille spørgsmål til repræsentanter fra Hovedstadens Letbane og høre mere om det store projekt.

Sidst opdateret 06.07.2017