You are here

Livlig debat om udvikling i Nord

Date: 20. Januar 2017
Cirka 100 engagerede borgere mødte i går op i det nye Campus for at høre om omlægning af Vallensbækvej, ny lokalplan, ny aktivitetsplads og støjdæmpning i det nordlige Vallensbæk.

Borgmester Henrik Rasmussen og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Mayntz, bød velkommen, mens kommunens Center for Teknik fortalte om de konkrete planer for de mange forskellige projekter. Politikere, vejingeniører og byplanlæggere kunne gå hjem med gode input til de foreløbige udviklingsplaner.

Positiv vækst – også i Nord

Borgmesteren indledte med at fortælle om den rivende udvikling, Vallensbæk er inde i. Befolkningstallet er på få år steget fra godt 12.000 til knapt 16.000, og alene de sidste tre år er godt 60 nye virksomheder og 600 nye arbejdspladser kommet til. Det er godt for kommunekassen, og det betyder, at kommunen kan bevare det høje serviceniveau.

Skal Vallensbæk forblive attraktiv, med grønne områder og gode, fysiske rammer for børn, unge, voksne og ældre, kræver det derfor udvikling – også i den nordlige del af kommunen. Daginstitutionen Regnbuen er netop totalrenoveret og har fået nye faciliteter, Pilehaveskolen undergår en omfattende renovering og fornyelse, og der er kommet et helt nyt Campus, hvor unge og gamle, foreninger og virksomheder kan mødes, låne bøger, læse og lege.

Ny lokalplan er i høring

Flere borgere i området Pilehavevænge, dele af Horsbred, dele af Tværbækvej samt dele af Nørrebred, har fremsat ønske om at etablere en udnyttelig loftsetage eller udbygge en eksisterende loftsetage, så den kan anvendes til bolig. Der er derfor fremsat forslag til ny lokalplan, som vil betyde, at nogle huse vil kunne sætte tag med højere rejsning og få en tagetage, mens huse med eksisterende høj rejsning vil kunne udnytte tagetagen. Lokalplansforslaget indeholder elementer, der skal begrænse nabogener, når der sker ændringer i nabohuset.

Lokalplanens fordele og ulemper blev drøftet, blandt andet bekymringen for at få direkte ’nabo-kig’ til ens grund og den fremtidige etablering af flerfamiliehuse i området. Der var mulighed for at tale en-til-en med kommunens tekniske medarbejdere om den specifikke betydning af planen for ens egen bolig. Planen er i høring frem til onsdag, og alle berørte borgere blev opfordret til at fremsende høringssvar, så politikerne kan vurdere opbakningen til planforslaget og få det bedst mulige grundlag at træffe beslutning på.

Hele lokalplanen kan læses her på kommunens hjemmeside, og du kan også se, hvordan du sender høringssvar.

Vallensbækvej gøres sikker – og sjovere

Der kører 6-8.000 biler i døgnet på Vallensbækvej, og langt de fleste kører for stærkt. Derfor bliver vejen indsnævret fra fire til to spor, vejforløbet gøres bugtet, fartgrænsen sænkes og de frigivne arealer skal bruges på grøn beplantning og legeområder for både voksne og børn.  Et foreløbigt skitseprojekt er godkendt af kommunalbestyrelsen. På aftenens møde fik Center for Teknik gode input til det videre arbejde med den konkrete plan, fx mulighederne for at reducere lastbilkørsel, etablere fortov på begge sider af vejen og reducere hastigheden på side- og stikveje.

Ny aktivitetsplads mellem Fakta og Sundhedshuset

Det skal være lettere at komme op til Sundhedshuset med rollator og barnevogn, så der etableres en ny rampe, og det grønne areal langs tværstien forskønnes. Samtidig bliver der etableret en helt ny aktivitetsplads med en spændende legeplads, bænke, bede og amfitrappe, samt belysning og chaussésten i forskellige farver, så cykler og knallerter sagtner farten.

Støjbekæmpelse – forsøg med nyt støjværn

Bagsiden af vækstmedaljen er støjudfordringen, som fylder meget for mange i Vallensbæk. Trafikken øges hele tiden på de to motorveje – Holbækmotorvejen og Køge Bugt-motorvejen. Det er statens veje, og dermed statens ansvar at dæmpe støjen. Det sker bedst helt tæt på støjkilden og er derfor ikke noget, kommunen kan gøre. Kommunen er i konstant dialog med Vejdirektoratet for at få dem til at opsætte støjværn.

Kommunen kan for at dæmpe trafikstøj sænke hastigheden på egne veje. Det er et vigtigt element, da en reduktion i fartgrænse fra 70 til 50 km/t halverer støjen.  

Kommunen er også gået aktivt ind i samarbejdet Silent City, som er er et samarbejde med virksomheder, iværksættere og andre om at udvikle nye metoder til at bekæmpe støj. I det seneste projekt, NAG, samarbejdes blandt andet med Rockwool og RMIG, der laver perforeret metal. NAG står for Noise Absorbing Guardrail. Det er et nyt støjværn, som sættes op langs eksisterende autoværn, og ’suger’ støjen. Støjværnet er forsøgstestet i Italien, og skal nu testes i den virkelige verden – og det bliver langs Vejlegårdsvej. Hvis det godkendes politisk, vil værnet formodentlig sættes op i forsommeren.

Sidst opdateret 20.01.2017