You are here

Måltidskasser på vej til ældre i Vallensbæk

Date: 06. Juli 2017
  • Ældre og unge laver mad sammen

    Madlavning på tværs af generationer er et af de mange projekter om måltidets betydning, som er kendt af mange vallensbækborgere.

Vallensbæk Kommune er en del af et samarbejde, der har fået fem mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle og afprøve et projekt om måltidskasser til ældre i eget hjem.

Er man alene, lidt fysisk svag eller uvant med madlavning, kan det være svært at få købt ind og det kan blive en vane at springe måltiderne over. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet lanceret et nyt og ambitiøst ernæringsprojekt, der skal sikre, at ældre borgere får både appetit og mad til at stille den. Målet er i sidste ende at øge trivslen hos ældre i eget hjem og reducere antallet af genindlæggelser.

Til det projekt har Vallensbæk Kommune sammen med Albertslund og Silkeborg kommune, Det Danske Madhus og Professionshøjskolen Metropol fået fem millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje for bedre mad til ældre i eget hjem.

Pengene skal bruges på at udvikle og afprøve måltidskasser til ældre borgere i eget hjem.  

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune, Jytte Bendtsen, glæder sig over projektet og siger:

”Vi har i forvejen stort fokus på måltidets betydning for livskvaliteten og sundheden her i Vallensbæk. Vi ved, at ældre kan have nedsat appetit og komme ind i en dårlig spiral, hvor de bliver svagere og mere sårbare. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået penge til at udvikle og afprøve nye løsninger, så vi kan støtte ældre borgere til at få en stærkere fysik og bedre trivsel.”

Måltidet er vigtigt i Vallensbæk

Det er ikke første gang, der sættes fokus på måltidets betydning i Vallensbæk Kommune. Mest kendt er nok ’Fars Køkkenskole’, der efter starten i Vallensbæk nu er kendt og elsket i mange kommuner rundt omkring i landet. Også projekterne ’Madfællesskab på tværs af generationer’ og ’Mad og musik’ sætter fokus på måltidet og dets betydning.

Med det nye projekt afprøver Vallensbæk sammen med samarbejdspartnerne et innovativt måltidskoncept, hvor ældre borgere kan visiteres til at modtage måltidskasser. Det kan fx være ældre, der kommer hjem til et tomt køleskab, når de udskrives fra et hospital eller retableringscenter, og som har behov for energi og noget godt at spise. Eller det kan være ældre, der i forbindelse med et genoptræningsforløb har særligt brug for proteinrige måltider. 

Sidst opdateret 07.07.2017