You are here

Miljøvurderinger

Date: 13. Juni 2019
Der er foretaget to miljøvurderinger for hhv. Vallensbæk Stationstorv Syd (lokalplan 107) og Havn og Strand (lokalplan 105).

Miljøvurdering vedr. lokalplan 105 (Havn og Strand)
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 105 – Havn og Strand. Planforslagene indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Læs miljøvurderingen af Havn og Strand

Miljøvurdering vedr. lokalplan 107 (Vallensbæk Stationstorv Syd)
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan nr. 107 – Vallensbæk Stationstorv Syd. Planforslaget indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering

Læs miljøvurderingen af Vallensbæk Stationstorv Syd

Sidst opdateret 13.06.2019