You are here

Minkfælder sættes op i Vallensbæk Havn

Date: 26. Juli 2017
Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Havn går aktivt ind i arbejdet med at bekæmpe mink, der gør stor skade på det lokale dyreliv og på bådene i havnen.

Mink er en såkaldt invasiv art og kan på den måde sammenlignes med fx bjørneklo og dræbersnegle, der heller ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Det er ikke tilladt at udsætte mink i naturen, men alligevel er det sket landet over, og mink udgør nu en trussel mod naturligt forekommende dyr – både pattedyr, vandfugle, padder og fisk.

Minken lever gerne ved vandområder, og især havneområder er et yndet opholdssted for minken. I Vallensbæk Havn har flere brugere oplevet problemer med mink, der for eksempel kravler om bord på både og ødelægger inventaret.

Naturstyrelsen koordinerer indsatsen mod minken, og Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Havn går nu aktivt med ind i kampen for at nedbringe bestanden af det upopulære skadedyr.

Derfor bliver der nu opsat fælder i Vallensbæk Havn, hvor der er blevet observeret mink. Fælderne bliver ikke sat op, hvor brugere og gæster af havnen normalt færdes – for eksempel sættes en del af fælderne på flydebroer, hvor kun mink kan gå i dem.

www.naturstyrelsen.dk kan du læse mere om mink og hvad man gør for at bekæmpe dem.

Sidst opdateret 26.07.2017