You are here

Møde om lokalplan for Vallensbæk Byhave den 19. juni

Date: 30. Maj 2019
Lokalplanen for Vallensbæk Byhave giver mulighed for generationsmøder i den måde vi bor på, og plads til grønne byrum. Vi holder møde den 19. juni kl. 17-18.30 på Trappen i Kultur- &Borgerhuset

Lokalplanen for Vallensbæk Byhave dækker et område nord for Egeskovvej. I dag er der et par udtjente erhvervsejendomme, og de vil blive revet ned, når byhaven skal opføres.  

Der kommer 518 nye boliger i etager. Etagehøjden vil variere fra tre til 14 - højest mod motorvejen, så det skærmer for støjen – og en gradvis nedtrapning mod de eksisterende nabobebyggelser mod øst og syd. På den måde skaber lokalplanen en naturlig helhed mellem de nye og de eksisterende boliger. 

Der skal være færre boliger i Vallensbæk Byhave, end der først var lagt op til. Det startede med en idé om 600 nye boliger, men i den nye lokalplan lægger Vallensbæk Kommune op til, at en fremtidig bygherre kun kan opføre 518 boliger.  

Parkeringshus og grønne områder 

I de nye byggerier bliver der ikke kun lavet boliger. I lokalplanen skriver vi ind, at den ene af bygningerne skal være et parkeringshus. Ved at bygge parkeringshuset sammen med boligblokkene, sørger vi for at fjerne de parkerede biler fra bybilledet og –livet. Sådan skaber vi plads til grønne frirum på fællesarealerne. Det bilfrie område giver plads til bløde trafikanter som fodgængere og cyklister. 

Læs lokalplanforslaget på www.vallensbaek.dk/hoeringer

Vallensbæk Byhave

Vi holder møde onsdag den 19. juni kl. 17-18.30 på Trappen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.  

Lokalplanen vil være i høring frem til den 1. August 2019. 

Du kan læse mere om arrangementet i aktivitetskalenderen.

Sidst opdateret 11.06.2019